Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Koperskiego pt. „Społeczno-kulturowe aspekty funkcjonowania rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną”, która odbędzie się dnia 9 listopada 2020 roku o godz. 13.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Ł. Koperskiego (9. listopada 2020, g. 13:00)

Promotor: Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:
Prof. UWr dr hab. Iwona Taranowicz - Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Anna Firkowska - Mankiewicz - Akademia Pedagogiki Specjalnej
Prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska – Manterys - Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek