Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anity Hanny Hacohen pt. „ The Lighting the Torches Ceremony A Mechanism for Formulating the “We” (Israelis)”, która odbędzie się dnia 19 października 2020 roku o godz. 12.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anity - Hanny Hacohen - część jawna

Promotor: Prof. UAM dr hab. Jakub Isański Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Recenzenci:
dr hab. Magdalena Ślusarczyk, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Michał Nowosielski, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Sławomir Magala, Erasmus University Rotterdam, Holandia

Praca doktorska znajduje się do wglądu w:
Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40
Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89.

Przewodniczący komisji doktorskiej
Wydziału Socjologii UAM

prof. UAM dr hab. Marek Nowak