Ten kto twierdzi, że tematy badań socjologicznych niczym już nie zaskakują, tkwi w dużym błędzie. Chcielibyśmy podzielić się z Wami niedawno opublikowanym artykułem autorstwa Piotra Matczaka (oraz Dariusza Graczyka, Adama Choryńskiego, Iwony Pińskwar i Viktorii Takacs) pt. Temperature Forecast Accuracies of Polish Proverbs. Artykuł opisuje, na podstawie danych meteorologicznych, jak sprawadzają się polskie przysłowia dotyczące temperatury powietrza.

Główne ustalenia analizy są następujące:

(a) większość przysłów dość słabo się sprawdza;
(b) sprawdzalność przysłów spada wraz z czasem (coraz słabiej się sprawdzają w ciągu ostatnich 60 lat);
(c) sprawdzalność jest tym większa im bardziej stacje pomiarowe znajdują się na północny wschód (najlepiej w Suwałkach, Wilnie i w Mińsku).

Jeśli temat Was zaciekawił i chcecie poznać metodologiczne kulisy przedsięwzięcia, odsyłamy do pełnej wersji tekstu (TUTAJ).
DOI: 10.1175/WCAS-D-19-0086.1