Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych powstał w 2019 roku w związku z reorganizacją struktury UAM.

Nasze zainteresowania badawcze skupiają się, po pierwsze, na jednostce – jej tożsamości i sprawczości. Po drugie, zajmujemy się bliskimi relacjami społecznymi - ich złożonością i dynamiką. Po trzecie, interesuje nas życie codzienne, w tym problematyka czasu wolnego oraz granic między życiem zawodowym a rodzinnym. Po czwarte, ważnym obszarem naszych zainteresowań są relacje pomiędzy sferą cielesności, emocjami oraz oczekiwaniami i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. W swoich badaniach wykorzystujemy głównie metody i techniki badań jakościowych.

 

Obszary i tematy prowadzonych badań:

 • socjologia sportu, sport z perspektywy płci
 • socjologia ciała
 • socjologia zdrowia psychicznego, socjologia emocji
 • psychopatologia oraz psychologia jedzenia i zaburzeń jedzenia
  relacje między pokoleniami, rodzinny styl życia, odpowiedzialność i przymus w relacjach
 • formowanie i rozwój heteroseksualnych związków intymnych, role rodzinne, relacje rodzinne
 • czas wolny, Work Life Balance i obszary graniczne
 • kreatywność i innowacyjność oraz komunikacja w organizacjach i relacjach pracowniczych
 • socjologia codzienności i wyobraźni społecznej
 • gender studies, queer studies
 • socjologia dzieciństwa i childhood studies, sprawczość i partycypacja dzieci w życiu społecznym
 • socjologia obcości
 • dead body studies, Holocaust studies, badania nad społecznościami więźniarskimi w nazistowskich obozach koncentracyjnych

 

W Zakładzie powstały trzy rozprawy doktorskie:

 • Agnieszka Nymś-Górna, “Dorosłe rodzeństwo-między wspólnotą a różnorodnością doświadczeń. Strategie konstruowania i podtrzymywania relacji przyjacielskiej” (2021, promotorka: prof. UAM dr hab. Aldona Żurek)
 • Kacper Madej “Sposoby wykorzystywania ucieleśnionego repozytorium dyspozycji i kompetencji przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki” (2023, promotorka: prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska)
 • Mateusz Włodarek, “Do kogo należy sprawczość? Perspektywa socjologii relacyjnej i badanie architektury” (2023, promotorka: prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska)

 

Aktualnie osoby związane z Zakładem przygotowują rozprawy doktorskie dotyczące:

 • manosfery – reakcyjnej cyberprzestrzeni zogniskowanej wokół męskości (mgr Bogna Kociołowicz-Wiśniewska, promotorka: prof. CDV dr hab. Urszula Kluczyńska, promotorka pomocnicza: prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska)
 • koncepcji utowarowienia ciała w środowisku zawodowych piłkarzy (mgr Rafał Wysoczański-Minkowicz, promotorka: prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska)
 • optymalizacji indywidualnego dobrostanu jednostki poprzez angażowanie się w praktyki higieny cyfrowej, z uwzględnieniem aspektów dostępności i inkluzywności (mgr Fabian Huang, promotorka: prof. UAM dr hab. Dorota Mroczkowska)