W dniu 20 czerwca na naszym Wydziale odbędzie się seminarium naukowe "Wyzwania i możliwości profesjonalnego rozwoju pracy socjalnej".

 

Organizatorami wydarzenia są Zakłąd Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej UAM. Patronat honorowy nad seminarium objęli prorektorzy UAM, prof. Zbyszko Melosik i prof. Joanna Wójcik.

 

Program seminarium: Wyzwania i możliwości profesjonalnego rozwoju pracy socjalnej