Co chcesz o nas wiedzieć?
Poniżej cztery pytania, które najczęściej słyszymy (lub czytamy):

 

Kim jesteśmy?

Centrum Badań Społecznych to grupa ściśle współpracujących ze sobą badaczy o dużym doświadczeniu projektowym. Zespół opiera się głównie na pracownikach specjalizujących się w zastosowaniach socjologii dla celów praktycznych. Jesteśmy elastyczną i innowacyjną instytucją badawczą, która potrafi dostosować się do wymagań Klienta. W trakcie realizacji badania zapewniamy pełną opiekę merytoryczną i konsultacje na każdym etapie procesu badawczego.

Jakie badania realizujemy?

Jesteśmy kompetentni w następujących obszarach: badania ewaluacyjne (ex-ante, mid-term, ex-post), badania społeczne (obszary tematyczne, które mamy w swoim porfolio to m.in.: rynek pracy, outplacment, zarządzanie zmianą, opinia publiczna, aktywność obywatelska, uczestnictwo w kulturze, kształcenie ustawiczne, wykluczenie społeczne) oraz badania marketingowe (badania zachowań konsumenckich, badania segmentacyjne, badania świadomości i wizerunku marki, badania satysfakcji i lojalności klientów).

W jakich metodach badawczych czujemy się najlepiej?

Dzięki szerokiej kadrze naukowej, nieobce są nam żadne staregie pozyskiwania danych o ludziach i świecie. Sprawdzamy się zarówno w metodach ilościowych, jak i jakościowych. W ramach metod ilościowych, korzystamy z PAPI (bezpośrednie, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe), CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo), CAWI (ankiety internetowe) oraz CAPI/TAPI (Wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo/ z wykorzystaniem tabletów). W ramach metod jakościowych, korzystamy z IDI (indywidualne wywiady pogłębione), FGI (zogniskowane wywiady grupowe), Case Study (studium przypadku) oraz szerokiego wachlarza technik obserwacyjnych (Mystery Client/Secret Client - badania jakości obsługi, Mystery Calling - badania jakości obsługi teleinformacyjnej, analiza forów internetowych, analiza treści, analiza semiotyczna, spacery badawcze, badania z wykorzystaniem narzędzi wizualnych itp.). Centrum Badań Społecznych udziela konsultacji w doborze odpowiednich narzędzi do celów założonych przez Klienta.

Z kim możemy omówić nasze pomysły i jak rozpocząć współpracę?

Kieronikiem Centrum Badań Społecznych przy Instytucie Socjologii (ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań) jest dr Andrzej Siatkowski (andrzejs@amu.edu.pl, numer telefonu: 61 829 22 37) i to z nim prosimy się kontaktować w pierwszej kolejności.