Ruszyły zapisy na kolejną edycję szkolenia dotyczącego prawa pracy oraz umów cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem pracy dla studentów Instytutu Socjologii UAM.

Szkolenie odbędzie się we wtorek 19.03.2019 od godz. 13:15.

Uczestnikami mogą być studenci Instytutu Socjologii UAM (kierunku Socjologia i Praca Socjalna). Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie prowadzone będzie przez poznańską adwokatkę.

Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności na innych zajęciach.

Zapisy u dr. Łukasza Skoczylasa luke@amu.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.