W dniu 23 lutego 2018 roku (piątek) na Scenie Nowej w Centrum Kultury Zamek odbędzie się konferencja "Zastane. Pracując z materiałami zastanymi w badaniach społecznych i humanistycznych", która jest realizowana w ramach grantu Archiwum Badań nad Życiem Codziennym.

Celem konferencji jest dyskusja dotycząca statusu i sposobów wykorzystywania danych zastanych w analizach życia codziennego. W jej trakcie poruszone zostaną również zagadnienia związane z problemami, jakich nastręcza gromadzenie tego rodzaju materiałów oraz ich wykorzystywanie w procesach badawczych.

Spotkanie składać się będzie z trzech bloków tematycznych (I) Badanie życia codziennego. Zakres, specyfika, perspektywy; (II) Tworzenie archiwów; (III) Etyka w korzystaniu z danych zastanych.

Szczegółowy program konferencji w załączniku.