Wykład zatytułowany: „Zindywidualizowane społeczeństwo masowe” Prof. dr hab. Mirosławy Marody z Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Środa, 10 stycznia 2018, godz. 15:00, sala 112 (sala seminaryjna), Instytut Socjologii

Wykład odbywa się w ramach cyklu: "Nowe formy regulacji zachowań. Seminarium otwarte" organizowanego przez zakłady: Socjologii życia codziennego oraz Zakładu badań kultury wizualnej i materialnej.