Do dnia 25 stycznia 2020 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu Diamentowy Grant. Zgodnie z Regulaminem, w konkursie tym mogą wziąć udział wybitnie uzdolnieni:

a. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
b. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.

Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z zasadą, że koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:

  • 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
  • 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie. Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (TUTAJ).

Centrum Wsparcia Projektów organizuje dla Studentek i Studentów zainteresowanych aplikowaniem w tym konkursie tzw. Diamentowe warsztaty, na których odbędzie się szkolenie z przygotowania wniosków oraz przedstawienie doświadczeń laureatów poprzedniej edycji konkursu.  Spotkanie informacyjno-szkoleniowe odbędzię się w dniu 11.12.2019, w sali 104 B Collegium Novum, przy al. Niepodległości 4 (start o godzinie 8:30). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego chęć uczestnictwa należy zgłosić do Centrum Wsparcia Projektów na adres e-mail: paulasz@amu.edu.pl, do 9 grudnia br.