W Wydawnictwie PWN właśnie ukazała się książka "Debata Retoryka dla demokracji" (red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska). W książce znajduje się także rozdział autorstwa naszego pracownika dr Krzysztofa Mączki pt. "Debata jako narzędzie konsultacji społecznych".

 

Książka jest już dostępna zarówno w wersji papierowej jak elektronicznej: "Debata Retoryka dla demokracji"

 

Debaty oksfordzkie są uznawane za szlachetną formę dyskutowania oraz rozwijające ćwiczenie intelektualne. Jeśli jednak przełożyć formułę debaty na grunt zarządzania samorządem z wykorzystaniem konsultacji społecznych, można jej użyć np. jako sposobu do rzeczowej ilustracji istniejącego sporu lub próby jego rozwiązania. Celem tego rozdziału jest pokazanie, jak debaty oksfordzkie mogą być wykorzystane jako narzędzie doprowadzenia konsultacji społecznych, ze wskazaniem zarówno mocnych, jak i słabych stron takiego zastosowania debat. Rozdział składa się z trzech części. Pierwsza opisuje kluczowe zasady związane z prowadzeniem procesów partycypacyjnych (w tym konsultacji społecznych). Druga porównuje debaty oksfordzkie z innymi technikami konsultacji społecznych (m.in. sondażem deliberatywnym oraz sądem obywatelskim) w siedmiu wymiarach: (1) selekcja, (2) zawartość merytoryczna, (3) równowaga (zbalansowanie), (4) sposób dyskusji, (5) reguły czasowe, (6) koszt finansowy, (7) atrakcyjność medialna.  W trzeciej części omawiane są przykłady debat, które służyły do publicznej wymiany poglądów między obywatelami, co wykracza poza jedynie edukacyjny wymiar tej formy dyskusji.