W czasopiśmie Land Use Policy ukazał się artykuł pt. ”Narratives on cutting down trees on private land. A comparison of urban and rural municipalities in Poland using the Q-deliberation method.”. Wśród autorów artykułu dwójka pracowników naszego wydziału: dr Krzysztof Mączka oraz prof. Piotr Matczak.

 

Przeprowadziliśmy badanie narracji dotyczących wycinki drzew na terenach prywatnych wykorzystując opracowaną w ramach tego badania metodę Q-deliberacji. Podczas pierwszego pomiaru (przed deliberacją) zarówno w obszarze miejskim jak i wiejskim zauważyliśmy, że narracje koncentrują się wokół tego kto ma prawo do decydowania. Po deliberacji, drugi pomiar pokazał, że główny akcent przesunął się w kierunku sposobu zorganizowania procesu decyzyjnego. Biorąc pod uwagę cechy tzw. „niegodziwych problemów” („wicked problems”) takich jak zarządzanie drzewami, badanie pokazuje, że deliberacja doprowadziła do złagodzenia podziału między przeciwnikami a zwolennikami ograniczeń wycinki drzew na prywatnych terenach oraz zmniejszenia różnic pomiędzy miastem a wsią. (grafika: Karolina Zięba-Kulawik) 

https://authors.elsevier.com/a/1haSgyDvMPnZN