W czasopiśmie Environmental Science and Policy ukazał się artykuł pt. “Psychological and physical components in forming preferences on urban greenery management – The case of trees”. Wśród autorów trójka pracowników naszego wydziału: prof. Piotr Jabkowski, prof. Piotr Matczak oraz dr Krzysztof Mączka.

 

Badanie dotyczy znaczenia czynników socjologiczno-psychologicznych (poglądy dotyczące środowiska, przywiązanie do miejsca, postrzeganie korzyści zapewnianych przez drzewa) i fizycznych (typu zabudowy oraz zieleni miejskiej) w kształtowaniu opinii mieszkańców, czy o usuwaniu drzew na prywatnych terenach powinna decydować gmina czy właściciele. 

Analiza ankiet zebranych w dwóch polskich miastach (N = 199) pokazała, że z dwóch światopoglądów, antropocentryzmu i ekologizmu, to pierwszy jest związany z opinią, że to właściciel terenu powinien decydować o usuwaniu drzew. Silniejsze przywiązanie do miejsca wzmacnia tę opinię. Jednocześnie większe uznanie dla kulturowych korzyści zapewnianych przez drzewa i mieszkanie w budynkach wielorodzinnych wiąże się z opinią, że to gmina powinna decydować o usuwaniu drzew. Wyniki sugerują, że w zarządzaniu zielenią miejską ważne jest uwzględnienie nie tylko jakości zieleni, ale także mniej oczywistych czynników społecznych wpływających na zarządzanie drzewami.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901123000862