Kierunek Przedmiot Data odwołanych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (gr. 1, laboratorium), dr Piotr Cichocki 14.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 2 rok LIC Procesy ludnościowe w Polsce (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Przemysław Nosal 18.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć: gr. 2 - 31.01.2022 godz. 13.15 sala 109 gr. 1 - 31.01.2022 godz. 15.00 sala 312
Socjologia, 3 rok LIC Polityka równościowa (konwersatorium); dr Przemysław Nosal 20.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć 26.01.2022 godz. 11.30 sala 109
Praca Socjalna, 1 rok LIC Polityka społeczna (wykład); dr Przemysław Nosal 20.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu 26.01.2022 r. godz. 13.15 (zdalnie)
Socjologia, 2 rok MGR Innowacje społeczno-kulturowe; Mod: Innowacje społeczne (wykład); dr Przemysław Nosal 21.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu 9.11.2021 o g. 8.30.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); dr Ryszard Necel 26.10.2021 r. Termin odrabiania wykładu 25.01.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyka pracy socjalnej (wykład); dr Ryszard Necel 26.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu 25.01.2022 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Historia pracy socjalnej (wykład); dr Marcin Hermanowski 26.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć 25.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej 1, dr Natasza Doiczman-Łoboda (ćwiczenia gr. 1 i 2) 26.10.2021 r. Termin odrabiania zajęć 25.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teorie i metody pracy socjalnej 1 (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 27.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu 26.01.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Organizowanie sieci społecznych (konwersatorium); dr Przemysław Bury 26.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć 25.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Profilaktyka społeczna (konwersatorium); dr Przemysław Bury 26.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć 25.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Diagnozowanie sieci społecznych (wykład); dr Przemysław Bury 27.10.2021 r. Termin odrobienia wykładu 26.01.2022 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metody pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska 27.10.2021 r. Termin odrobienia zajęć 26.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Problemy społeczne w perspektywach teoretycznych (wykład); dr Agnieszka Nymś-Górna 27.10.2021 r. Termin odrabiania wykładu 26.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 27.10.2021 r. Termin drobienia wykładu 26.01.20122 r.
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe (gr. 4, gr.3,gr.1); dr Agnieszka Nymś-Górna 26.10.2021 r. Zajęcia zostaną odrobione 25.01.2022 r. gr. 4 - godz.8.00-9.30 gr. 3 - godz. 9.45-11.15 gr. 1 - godz. 11.30-13.00
Praca Socjalna MGR, 1 rok Wprowadzenie do specjalności Projektowanie pracy socjalnej 27.10.2021 r. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 3.11.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i w polityce społecznej (prof. Dobroniega Głębocka) 3.11.2021 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 5.11.2021 r. Termin odrobienia wykładu 14.12.2021 r. (wtorek) godz. 18.30-20.00
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 5.11.2021 r. Termin odrobienia wykładu 14.12.2021 r. godzina 16.45-18.15
Socjologia, 1 rok LIC; Praca Socjalna, 1 rok LIC Z socjologii codzienności. Zjawiska niekonwencjonalne (wykład fakultatywny), prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 5.11.2021 r. Termin odrobienia 14.12.2021 r. godz.15.00-16.30
AMU-PIE Social Psychology, prof. UAM Hanna Mamzer 5.11.2021 r. Termin odrobienia wykładu 17.12.2021 r. godz. 20.00-21.30
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (gr. 3 i 4); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 9.11.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Socjologia, 1 rok LIC Procesy grupowe (gr. 2), dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 16.11.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Gender studies (wykład fakultatywny) dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 9.11.2021 r.
Socjologia, 1 rok MGR; Praca Socjalna, 2 rok MGR Wybrane problemy współczesnych uzależnień (wykład); dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 16.11.2021 r.
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (grupa 3 i 4); laboratorium; dr Piotr Cichocki 9.11.2021 r. Termin zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (ćwiczenia) gr. 1 i 2; prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 22.11.2021 r16
Praca Socjalna, 2 rok LIC Pedagogika społeczna (ćwiczenia), grupa 1 i 2; dr Agnieszka Nymś-Górna 15.11.2021 r. Termin odrobienia zajęć: 24.01.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 16.11.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna gr. 1 i 2 (ćwiczenia); dr Natasza Doiczman-Łoboda 22.11.2021 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 22.11.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teoria i metody pracy socjalnej gr. 1 i 2 (ćwiczenia); dr Natasza Doiczman-Łoboda 23.11.2021 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. Dobroniega Głębocka 24.11.2021 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 24.11.2021 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Procesy zmiany społecznej (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Krzysztof Mączka 22 i 29.11.2021 r.
Socjologia, 2 rok MGR Socjologia pamięci (wykład); dr Łukasz Skoczylas 09.12.2021
Socjologia, 1 rok MGR Globalne problemy społeczne (ćwiczenia, gr. 1 i gr. 2); dr Łukasz Skoczylas 22.12.2021 Terminy odrobienia zajęć: 08.12.2021, godz. 15:00-16:30, s. 108, b. D
Praca Socjalna, 2 rok LIC Mikrosocjologia (wykład); prof. UAM dr hab. Iwona Przybył 1.12 .201 r. oraz 8.12.2021 r. Terminy odrobienia wykładu: 3.12 godz. 8.00-9.30 17.12 godz. 8.00-9.30
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (wykład); dr Krzysztof Mączka 30.11.2021 r.
Socjologia, 2 rok MGR Zarządzanie w sektorze publicznym (konwersatorium); dr Krzysztof Mączka 1.12.2021 r.
Socjologia, 1 rok MGR Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne (ćwiczenia gr. 1); dr Krzysztof Mączka 1.12.2021 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); dr Jacek Kubera 2.12.2021 r. oraz 9.12.2021 r. Terminy odrobienia zajęć: grupa 1 - 13.01(sala 1), bud.C godz . 8.00-9.30 i 9.45-11.15 grupa 2 - 20.01(sala 1), bud.C godz .9.45-11.15 i 11.30-13.00
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (laboratoria. 3 i 4); dr Piotr Cichocki 30.11.2021 r.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i gr. 4); dr Jacek Kubera 7.12.2021 r. Termin odrobienia: gr. 3 - 18.01 (sala 4) godz. 8.00-9.30 gr.4 - 18.01 (sala 5) - 18.01 godz. 9.45-11.15
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych (ćwiczenia); dr Jacek Kubera 8.12.2021 r. Termin odrobienia zajęć: 15.12.2021 r. godz. 8.00-9.30 sala 107, bud. D
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr. 1 i gr. 2); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 2.12.2021 r. oraz 9.12.2021 r.
Socjologia, 1 rok LIC Wprowadzenie do modułu: Badania rynkowe (ćwiczenia gr. 3 i 4); mgr Marta Kluszczyńska 2.12.2021 r. Termin odrobienia zajęć: 27 stycznia 2022 13:15-14:45 27 stycznia 2022 15:00-16:30 (lub wcześniej, po ustaleniu terminu ze studentami).
Praca Socjalna, 2 rok LIC Socjologia przedsiębiorczości (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 3 i 10.12.2021 r.
Socjologia, 3 rok LIC Kapitał społeczny w sferze publicznej (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 7.12.2021 r.
Socjologia, 3 rok LIC Przygotowanie projektu badawczego (gr. 1 i gr. 2 laboratoria) ; dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz 3.12.2021 r. Termin odrabiania: 09.12.21r. godzina 08.00 – 09.30 gr. 1 (sala 409. ul. Międzychodzka 5) 09.12.21r. godzina 09.45 – 11.15 gr 2 (sala 409. ul. Międzychodzka 5)
Socjologia, 1 rok MGR Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne (gr. 1); dr Maciej Frąckowiak 8,12.2021 r. Termin odrobienia zajęć: 12.01.2021, 11.30-13.00
Praca Socjalna, 2 rok LIC Teoria i metody pracy socjalnej gr. 1 i 2 (ćwiczenia); dr Natasza Doiczman-Łoboda 14 i 21.12.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (ćwiczenia: gr. 1 i gr. 2); dr Natasza Doiczman-Łoboda 13 i 20.12.2021 r.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Psychologia rozwoju człowieka (wykład); dr Natasza Doiczman-Łoboda 13 i 20.12.2021 r.
Praca Socjalna MGR, 1 rok Procesy zmiany społecznej; I rok II stopnia Pracy Socjalnej, gr 1 13.12.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych 1 (ćwiczenia; dr Maciej Frąckowiak 14.11.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany
Socjologia, 2 rok LIC Metody badań ilościowych (gr. 2 - laboratoria); dr Maciej Frąckowiak 16.12.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok MGR Zróżnicowanie społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 14.12.2021 r.
Socjologia, 1 rok MGR Zróżnicowanie społeczne (ćwiczenia gr. 1 i 2); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 15.12.2021 r.
Socjologia, 3 rok LIC Teorie zmiany społecznej (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 14.12.2021 r.
Praca Socjalna, 2 rok MGR Zróżnicowanie i nierówności społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 15.12.2021 r.
Socjologia, 2 rok MGR Procedury badań ewaluacyjnych (ćwiczenia), dr Krzysztof Bondyra 15.12.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr. 1, 2 i 3); dr Krzysztof Bondyra 16.12.2021 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 1 rok LIC Antropologia kulturowa (wykład); prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 20.12.2021 r.
Socjologia, 2 rok LIC Statystyka społeczna (dr A. Siatkowski) 4.01.2022 Termin odrobienia zajęć: 7.01.2022, 11:30-13:45
Socjologia LIC, 3 rok Kapitał społeczny (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 11.01.2022 r. Wykład zostanie odrobiony 18.01.2022 r. godz. 16.30 (zdalnie)
Socjologia, 3 rok LIC Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych (wykład), prof. dr hab. Marek Krajewski 11.01.2022 r. Termin odrobienia wykładu zostanie podany po ustaleniu ze studentami.
Socjologia, 1 rok MGR Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie (wykład), prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska 18.01.2022 r.
Socjologia, 2 rok LIC Dominacja kulturowa (konwersatorium), dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 13.01.2022 r. Termin odrobienia zajęć zostanie podany.
Socjologia, 3 rok LIC Analiza danych zastanych (ćwiczenia), dr Filip Schmidt 24.01.2022 oraz 27.01.2022 Terminy odrobienia zajęć: 13.01.2022 r. godz. 15.00 (gr. 1) 20.01.2022 r. godz. 15.00 (gr. 4)
Praca Socjalna, 2 rok LIC Socjologia przedsiębiorczości (wykład); prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta 14.01.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych, grupa 1; dr M. Skowrońska, mgr M. Popławska 26.01.2022 Termin odrobienia zajęć - 02.02.2022 godz. 8:00
Socjologia, 3 rok LIC Raport z ćwiczeń terenowych, dr Marta Skowrońska, mgr Magdalena Popławska 26.01.2022 r. Termin odrobienia 2.02.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia), gr. 1 i 2; dr hab. Dorota Mroczkowska 20.01.2022 r.
Socjologia, 3 rok LIC; Praca Socjalna, 3 rok Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne (wykład fakultatywny); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 21.01 i 28.01.2022 r.
Socjologia, 1 rok LIC; Praca Socjalna, 1 rok LIC Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne. (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 20.01 i 28.01.2022 r.
AMU Social Psychology ; prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 21.01 i 28.01.2022 r.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 21.01 i 28.01.2022 r.