Zofia Małkowicz-Daszkowska

Mgr

Zofia Małkowicz-Daszkowska

Telefon: 61 829 2271
E-mail: zofmal@amu.edu.pl
Zakład: Studenci III stopnia
Pokój: 119
Stanowisko: Doktorantka