Grupa studentów Pracy Socjalnej z naszego Instytutu uczestniczyła w międzynarodowym Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Oto relacja z tego wydarzenia.

W dniach 2-6 września 2019 roku w Nowym Sączu, odbyła się 14. edycja Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Wzięli w nim udział przedstawiciele 25 krajów, a wśród nich znaleźli się także studenci i absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiujący kierunek Praca socjalna w Instytucie Socjologii. Naszymi przedstawicielami byli: Daria Kubiak, Anastazja Swoboda, Karolina Berus, Norbert Pniewski, Agata Gorwa, Patryk Moszka oraz Patryk Wasiela.

Przez 3 dni aktywnych działań, odbywających się na terenie Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, mogliśmy uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, warsztatach i spotkaniach. Braliśmy udział w grze kooperacyjnej, w której mogliśmy wcielić się w rolę współwłaścicieli spółdzielni socjalnych. Ponadto, uczestniczyliśmy w spotkaniach, które wymagały od nas zaawansowanej znajomości języka angielskiego, gdyż podczas nich opowiadaliśmy o naszych doświadczeniach i spostrzeżeniach związanych z budowaniem przedsiębiorstw, wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi w tworzeniu wizerunku firmy, a także z rolą lidera grupy.

W dniu 5 września uczestniczyliśmy w panelach XXIX Forum Ekonomicznego organizowanego w Krynicy-Zdroju. Mieliśmy szansę przysłuchiwać się rozmowom ekspertów, którzy podejmowali tematykę edukacji i sposobów wspierania młodych liderów oraz przedsiębiorców. Mogliśmy uczestniczyć w wydarzeniach dotyczących polityki imigracyjnej, a także wysłuchać przemówienia kobiet- liderek, o tym jak można wzmacniać pozycję w rozwijającej się XXI w. Europie. Po każdym dniu, mieliśmy możliwość zintegrowania się z grupą pozostałych przyjezdnych osób. Na terenie Nowego Sącza odbył się bankiet dla młodych liderów, wieczór zapoznawczy, a także festyn multikulturowy, na którym mieliśmy szansę poznać tradycje i lokalne przekąski pochodzące z innych krajów.

Uczestnictwo w wydarzeniu o tak wielkiej randze było dla nas zaszczytem. Niebywałą zaletą Forum, jest możliwość wymiany swoich doświadczeń z osobami z innych krajów. Dzięki temu, możemy na nowo spojrzeć na własne umiejętności, kwalifikacje i możliwości rozwoju z zupełnie innej perspektywy. Dla każdego z nas, uczestnictwo w Forum Młodych Liderów, a także w Forum Ekonomicznym było czasem pełnym rozwoju, inspirujących rozmów i szansą na poznanie innych i zawarcie kolejnych przyjaźni. Nauki jakie pobraliśmy podczas spotkań, paneli i warsztatów, na pewno wykorzystamy w pełnieniu obowiązków zawodowych, a miłe wspomnienia pozostaną w naszej pamięci jako kolejny etap i element naszego życia studenckiego.

Wyjazd studentów sfinansował Departament Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwentka III roku pracy socjalnej

Daria Kubiak