W niniejszym biuletynie publikujemy syntetyczne informacje na temat wydarzeń jakie towarzyszą 100-leciu wydania „Chłopa polskiego w Europie i Ameryce” Willama Thomasa i Floriana Znanieckiego, dzieła znaczącego dla socjologii polskiej i amerykańskiej - w pewnym sensie internacjonalizującgo obydwie powstające dopiero dyscypliny akademickie. Koleje losu obydwu socjologii a także socjologii akademickiej w ogólności były złożone, ale niewątpliwie zderzenie filozoficznego, kulturalistycznego i konstruktywistycznego podejścia Znanieckiego i ściśle empirycznego podejścia Thomasa przyniosło wartościowy skutek, który do dzisiaj oddziałuje ma metodologię socjologii i jej narzędzia, nawet, gdy nazwiska obydwu badaczy nie pojawiają się w bibliografiach artykułów, czy monografii...

Biuletyn można pobrać klikając w poniższy obraz.

BIULETYN 2 COVER