Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a studia magisterskie egzaminem magisterskim. Do każdego z nich obowiązuje osobny zestaw zagadnień tematycznych, obejmujący treści poznane w toku studiów.

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA (OPUBLIKUJEMY WKRÓTCE)