Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a studia magisterskie egzaminem magisterskim. Do każdego z nich obowiązuje osobny zestaw zagadnień tematycznych, obejmujący treści poznane w toku studiów. Poniżej zestawiono aktualne zagadnienia egzaminacyjne, obowiazujące w roku akademickim 2018/19:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA.doc

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące do roku akademickiego 2017/18:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA