(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
    Język angielski
Lektorat
Mgr Tomasz Kasper
sala 406, ul. Międzychodzka
Nowe źródła wiedzy
o życiu społecznym

Moduł: Innowacje społeczne
wykład
Dr Ariel Modrzyk
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
 
09:45
-11:15 


 

od godz. 10.00 

seminarium magisterskie

Konflikt i negocjacje
w zespole
konwersatorium
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
sala 306, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

-----------------------------

Gromadzenie i przetwarzanie danych audiowizualnych
Moduł: Innowacje społeczne
konwersatorium
mgr Maciej Kośmicki
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00  

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
mgr Paweł Nowak
laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 

Komunikacja
i autoprezentacja
konwersatorium
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
sala 306, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
 Eksploracja danych zastanych
Moduł: Innowacje społeczne
konwersatorium
Dr Filip Schmidt
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
13:15
-14:45

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Maciej Kokociński
mgr Paweł Nowak
– laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89 Zespoły
w organizacjach

wykład
Moduł: Relacje w organizacjach
prof. UM dr hab.
Aldona Żurek
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
15:00 -16:30  

 
 
16:45 -18:15  

     
18.30
-20.00
     

 

 
 
 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
   

09:45
-11:15 


Pozyskiwanie środków finansowych na badania działalność publiczną
Dr hab. Marek Nowak
konwersatorium
s. 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do kwietnia
semianrium magisterskie  
11:30
-13:00  Zarządzanie zasobami ludzkimi
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Agnieszka Jeran
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------------
Style życia i czas wolny
Moduł: Kultura i media
Dr Dorota Mroczkowska
Konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

     
13:15
-14:45
 

Projekt HR-owy
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------------
Prognozowanie i analiza trendów
Moduł: Kultura i media
Dr Piotr Cichocki
Konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

   
15:00 -16:30  

Ocena, dobór i rekrutacja
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
Konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------
Prywatność, emocje i intymność
Moduł: Kultura i media
Dr Marta Skowrońska
Konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

     


II_ROK_SOCJOLOGII_MGR_2018_19_SEM_LETNI.doc

 

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.