(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2019/2020)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
 

Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie
Prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład

sala 2, ul. Międzychodzka5  

Język angielski
Mgr Tomasz Kasper
lektorat

sala 406, ul. Międzychodzka5 


 
09:45
-11:15 


Od listopada
Zróżnicowanie społeczne
Prof. Ryszard Cichocki
konwersatorium

sala 2, ul. Międzychodzka   

 Seminaria magisterskie11:30
-13:00  Zróżnicowanie społeczne
Prof. Ryszard Cichocki
wykład

sala 2, ul. Międzychodzka 5 

Od listopada

Metodologia nauk społecznych
Mgr Adam Rybak
konwersatorium
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego 


----------
Od stycznia

Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne
konwersatorium

sala 2, ul. Międzychodzka 5

Koncepcje badań socjologicznych
Prof. Renata Suchocka
fakultet/wykład
sala 2, ul. Międzychodzka5
od listopada
poniedziałek
godz. 13,15
sala 109, bud. D

Szamarzewskiego 89

 

 
 
13:15
-14:45


Socjologia przedsiębiorczości
prof. Przemysław Wechta
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5


Metodologia nauk społecznych
Prof. Renata Suchocka
wykład
sala 107, bud. D
Szamarzewskiego 89
Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka

 
15:00 -16:30

Socjologia zdrowia psychicznego
Dr Monika Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Od 10 grudnia
Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne
Prof. Piotr Matczak
konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka 


Związki intymne
dr Filip Schmidt
fakultet/wykład
sala 1, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
od listopada
sala 109, bud. D
Szamarzewskiego 89Od listopada

Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 408, ul. Międzychodzka

--------
Od stycznia
Wprowadzenie do modułu
Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium

sala 408, ul. Międzychodzka 
 
16:45 -18:15  

     
18.30
-20.00
     

 

 
 
 
Wydziałowa Inauguracja Roku  Akademickiego - 30.09.2019 r. o godz. 12.00 sala A, bud. E ul. Szamarzewskiego 89

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja dla osób z drugiego naboru rozpoczyna się 26.10.2019 r. (sobota) o godz. 10.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

 

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:

Koncepcja badań socjologicznych – prof. Renata Suchocka (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku Socjologia lub Praca Socjalna)

Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – prof. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Socjologia przedsiębiorczości – prof. Przemysław Wechta

Socjologia zdrowia psychicznego – dr Monika Frąckowiak-Sochańska

Związki intymne – dr Filip Schmidt

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2019/2020)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
 

Socjologia dobrobytu
Dr Mariusz Baranowski
Socjologia szczegół.
wykład

sala 202, ul. Międzychodzka 5
 

09:45
-11:15 


 

Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Alicja Raciniewska
wykład
sala 122, bud. C
Szamarzewskiego 
do grudnia

semianrium magisterskie

Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego
Prof. dr hab.
Marek Ziółkowski
Socjologia szczegół.
wykład
sala
1, bud. C
Szamarzewskiego

od listopada sala 109, bud. D
----------
Socjologia migracji
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Socjologia szczegół.
wykład

sala 409, ul. Międzychodzka
11:30
-13:00  Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Alicja Raciniewska
konwersatorium
sala 122, bud. C
SzamarzewskiegoMod. Innowacje społeczne
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------

Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Martyna Plucińska-Nowak
Konwersatorium
sala 202, ul. Międzychodzka 5

Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Dr Łukasz Rogowski
Socjotechnika
grudzień/styczeń

Dr Łukasz Rogowski
Mod: Realcje w organizacjach

konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzko 5
 
13:15
-14:45

 

 

Partycypacyjne formy animacji
dr Marta Skowrońska
konwersatorium
Projektowanie partycypacyjne
Mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska
Mod. Innowacje społeczne
Konwersatorium
sala 202, ul. Międzychodzko 5

Co 2 tygodnie

 

Socjologia mody
Dr Alicja Raciniewska
Socjologia szczegół.
wykład
sala 112, bud. C
Szamarzewskiego 89


 

 

Innowacje społeczno-społeczne
Mod. Innowacje kulturowe
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala 112, bud. C
Szamarzewskiego 89
------------------

Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Martyna Plucińska-Nowak
wykład
sala 202, ul. Międzychodzka 5

 

 

Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Dr Łukasz Rogowski
Socjotechnika
grudzień/styczeń

Dr Łukasz Rogowski
Mod: Realcje w organizacjach
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzko 5 
 
15:00 -16:15

 

 

Partycypacyjne formy animacji
dr Marta Skowrońska
konwersatorium
Projektowanie partycypacyjne
Mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska
Mod. Innowacje społeczne
Konwersatorium
sala 202, ul. Międzychodzko 5

Co 2 tygodnie

 

Globalizacja przestępczości zorganizowanej
Prof. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
Szamarzewskiego 89
-------------

Socjologia pamięci
Dr Łukasz Skoczylas
fakultet/wykład
sala 1, bud. C (parter)
ul. Szamarzewskiego 89
od listopada sala 109, bud. D
Szamarzewskiego 89

 Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Socjologia szczegół.
Prof. Ryszard Cichocki
wykład
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 
   
 16.15-18.30  

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 112, bud. C

ul.Szamarzewskiego 89 

Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych
Dr Filip Schmidt
Socjologia szczegół.
wykład
sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89 
   


II_ROK_SOCJOLOGII_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2019_20_SEM_ZIM_ak.doc

PLAN MOŻE JESZCZE ULEC NIEWIELKIM ZMIANOM. PROSZĘ O SPRAWDZENIE AKTUALIZACJI PRZED REJESTRACJĄ W USOSie.

Rejestracja rozpoczyna się 30.09.2019 r. o godz. 11.00 (rejestracja w systemie USOS na przemioty z semestru zimowego 2019/2020)

W semestrze zimowym 2019/2020 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.

Fakultety do wyboru 1:

Globalizacja przestępczości zorganizowanej – prof. Jakub Isański

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury

Socjologia pamięci – dr Łukasz Skoczylas

Wybrane problemy współczesnych uzależnień- dr Monika Frąckowiak-Sochańska

 

Socjologia szczegółowe do wyboru 2:

Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego – prof. dr hab. Marek Ziółkowski

Zróżnicowanie nierówności społeczne – prof. Ryszard Cichocki

Problemy miejskie - prof. Marek Nowak

Socjologia migracji – dr Elżbieta Smolarkiewicz

Socjologia mody – dr Alicja Raciniewska

Socjologia dobrobytu – dr Mariusz Baranowski

Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych – dr Filip Schmidt