I ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  seminarium magisterskie    
09:45
-11:15 


  seminarium magisterskie

Konflikt i negocjacje

w zespole

konwersatorium

Moduł: Relacje w organizacjach

Dr Dorota Mroczkowska

sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
11:30
-13:00  Od kwietnia

Nowe źródła wiedzy o życiu społecznym

wykład

Moduł: Innowacje społeczne

Dr Ariel Modrzyk

sala 408,

ul. Międzychodzka 5


Język angielski
mgr Magdalena Polakiewicz
lektorat
sala 108, bud. D
ul. Samarzewskiego 89

Komunikacja

i autoprezentacja

konwersatorium

Moduł: Relacje w organizacjach

Dr Dorota Mroczkowska

sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 
 
13:15
-14:45

Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta

lektorat

sala 4 ul. Międzychodzka

Od kwietnia

Nowe źródła wiedzy o życiu społecznym

wykład

Moduł: Innowacje społeczne

Dr Ariel Modrzyk

sala 408,ul. Międzychodzka 5


Eksploracja danych zastanych

Dr Filip Schmidt

konwersatorium

Moduł: Innowacje społeczne

sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89

Zespoły w organizacjach

wykład

Moduł: Relacje w organizacjach prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
 
15:00 -16:30  

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych

Dr Maciej Kokociński

Gr. – laboratorium

sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89 

Gromadzenie i przetwarzanie danych wizualnych

konwersatorium

Moduł: Innowacje społeczne

Mgr Przemysław Rura

sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89
   
16:45 -18:15  

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych

Dr Maciej Kokociński

Gr. 1 – laboratorium

sala 122, bud. C

ul. Szamarzewskiego 89
     
18.30
-20.00
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  semianrium magisterskie semianrium magisterskie   
09:45
-11:15 


  semianrium magisterskie

 

od godz. 10.00

Seminarium magisterskie

Prof. UAM dr hab.

Witold Wrzesień

sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego

 

 
11:30
-13:00  Zarządzanie zasobami ludzkimi

Moduł: Relacje w organizacjach

Dr Agnieszka Jeran

wykład

sala 107, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89 


od kwietnia

Pozyskiwanie środków finansowych na badania działalność publiczną

Dr hab. Marek Nowak

konwersatorium

  1. 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


 
13:15
-14:45
 

Projekt HR-owy

Moduł: Relacje w organizacjach

Dr Łukasz Skoczylas

konwersatorium

sala 107, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
     
15:00 -16:30

Ocena, dobór i rekrutacja

Moduł: Relacje w organizacjach

Dr Łukasz Skoczylas

Konwe7satorium

sala 107, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
     
16:45
-18:15
         


Plan do pobrania

 

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA 1 ROKU

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018