I ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  seminarium magisterskie    
09:45
-11:15 


  seminarium magisterskie

Konflikt i negocjacje
w zespole
konwersatorium
Moduł: Relacje
w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


11:30
-13:00  Od kwietnia

Nowe źródła wiedzy
o życiu społecznym
wykład
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Ariel Modrzyk
sala 408,
ul. Międzychodzka 5
Język angielski
mgr Magdalena Polakiewicz
lektorat
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


Komunikacja
i autoprezentacja
konwersatorium
Moduł: Relacje
w organizacjach
Dr Dorota Mroczkowska
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
13:15
-14:45

Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta

lektorat
sala 409 ul. Międzychodzka

Od kwietnia
Nowe źródła wiedzy
o życiu społecznym
wykład
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Ariel Modrzyk
sala 408,
ul. Międzychodzka 5


Eksploracja danych zastanych
Dr Filip Schmidt
konwersatorium
Moduł: Innowacje społeczne
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89Zespoły w organizacjach
wykład
Moduł: Relacje
w organizacjach
prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

 
15:00 -16:30  

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

Gromadzenie
i przetwarzanie danych wizualnych
konwersatorium
Moduł: Innowacje społeczne
Mgr Przemysław Rura
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


   
16:45 -18:15  

Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych
Dr Maciej Kokociński
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

     
18.30
-20.00
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  semianrium magisterskie semianrium magisterskie   
09:45
-11:15 


  semianrium magisterskie

 

od godz. 10.00

Seminarium magisterskie
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego

 
11:30
-13:00  Zarządzanie zasobami ludzkimi
Moduł: Relacje
w organizacjach
Dr Agnieszka Jeran
wykład
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89


od kwietnia
Pozyskiwanie środków finansowych na badania działalność publiczną
Dr hab. Marek Nowak
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

 
13:15
-14:45
 

Projekt HR-owy
Moduł: Relacje

w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

     
15:00 -16:30

Ocena, dobór i rekrutacja
Moduł: Relacje
w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
Konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

     
16:45
-18:15
         


Plan do pobrania

 

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA 1 ROKU

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018