I ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
   od grudnia
Metodologia nauk społecznych
dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka
seminarium magisterskie seminarium magisterskie   
09:45
-11:15 


od grudnia
Zróżnicowanie społeczne
prof UAM dr hab. Ryszard Cichocki
konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzkaseminarium magisterskie seminarium magisterskie  Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
11:30
-13:00  
Zróżnicowanie społeczne
prof UAM dr hab. Ryszard Cichocki
wykład
sala 409, ul. MiędzychodzkaMetodologia nauk społecznych
p
rof. UAM dr hab.
Renata Suchocka

wykład
sala 312, bud. D

ul. Szamarzewskiego
Historyczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby
 dr hab. Magdalena Ziókowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 409
ul. Międzychodzka
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
 
Socjologia przedsiębiorczości
 dr hab. Przemysław Wechta
fakultet/wykład
sala 403
ul. Międzychodzka
13:15
-14:45


od grudnia
Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne
dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 403, ul. Międzychodzka
Koncepcja badań socjologicznych
prof. UAM dr hab.
Renata Suchocka

fakultet/wykład
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego
Globalne problemy społeczne
dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 5 ul. Międzychodzka
Język niemiecki
mgr Magdalena Dopta
Historia filozofii
prof. Józef Baniak
fakultet/wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
15:00 -16:30     od grudnia
Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne
dr hab. Piotr Matczak
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego

od grudnia
Globalne problemy społeczne
dr Łukasz Skoczylas
konersatorium
sala 5 ul. Międzychodzka
 
16:45 -18:15       od grudnia
Wprowadzenie do modułu Relacje w organizacjach
dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 5 ul. Międzychodzka
 
18.30
-20.00
     

Język angielski
mgr Anna Polakowska
lektorat
sal 108, bud. D
ul. Samarzewskiego89

 
 
 

W semestrze letnim 2017/18 obowiązuje 1 fakultet.
Fakultety do wyboru:
Koncepcja badań socjologicznych - prof. UAM dr hab. Renata Suchocka (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku Socjologia lub Praca Socjalna)
Historia filozofii - prof. dr hab. Józef Baniak
Socjologia przedsiebiorczości - dr hab. Przemysław Wechta
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie - dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2017/2018)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  od godz. 8.15 Socjologia zdrowia
i medycyny

prof. dr hab.
Zbigniew Woźniak
socjologia szczegółowa
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia
semianrium magisterskie semianrium magisterskie   
09:45
-11:15 


Socjologia zdrowia
i medycyny

prof. dr hab.
Zbigniew Woźniak
socjologia szczegółowa
wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudniasemianrium magisterskie  semianrium magisterskie Socjologia dzieciństwa
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
11:30
-13:00  Socjologia kultury popularnej
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
socjologia szczegółowa
wykład
sala 408, ul. Międzychodzka


Socjologiczne odkrywanie miasta. Paradygmaty teoretyczne i badawcze
prof. UAM dr hab.
Stanisław Lisiecki
socjologia szczegółowa
wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
do grudnia
Procedury badań ewaluacyjnych
dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego
13:15
-14:45
Socjologia migracji
dr Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa
wykład
sala 306, bud. D
ul. Szamarzewskiego


Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod: Realcje
w organizacjach

dr Mariusz Baranowski
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka
  Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Socjotechnika
grudzień/styczeń
Mod: Realcje
w organizacjach

dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. SzamarzewskiegoProcedury badań ewaluacyjnych
dr Maciej Kokociński
wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego
15:00 -16:30 Socjologia pamięci
dr Łukasz Skoczylas
socjologia szczegółowa
fakultet/wykład
sala 2
ul. Międzychodzka
 od godz. 15.15
Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod: Realcje
w organizacjach

dr Agnieszka Jeran
konersatorium
sala 408,
ul. Międzychodzka

  Badanie i promocja organizacji
październik/listopad
Socjotechnika
grudzień/styczeń
Mod: Realcje
w organizacjach

dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego
 
 
Badania wizualne i ich społeczne zastosowania
dr Łukasz Rogowski
socjologia szczegółowa
wykład
sala 403
ul. Międzychodzka
16:45
-18:15
         


Plan do pobrania

 

W semetrze zimowym 2017/18 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.
Fakultety do wyboru:
Socjologia pamięci - dr Łukasz Skoczylas
Badania wizualne i ich społeczne zastosowania - dr Łukasz Rogowski

Socjologie szczegółowe do wyboru:
Socjologia migracji - dr Elżbieta Smolarkiewicz
Socjologia zdrowia i medycyny - prof. dr hab. Zbigniew Woźniak
Socjologia kultury popularnej - dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Socjologiczne odkrywanie miasta. Paradygmaty teoretyczne i badawcze - prof. UAM dr hab. Stanisław Lisiecki
Socjologia dzieciństwa - dr Maja Brzozowska-Brywczyńska

 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018