I ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  Metodologia nauk społecznych
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka
   
09:45
-11:15 


 Globalne problemy społeczne
dr Łukasz Skoczylas
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5
seminarium magisterskie Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie
dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
fakultet/wykład
sala 2, ul. Międzychodzka5 
11:30
-13:00  Od listopada
Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka


Koncepcje badań socjologicznych
Prof. UAM dr hab. Renata Suchocka
fakultet/wykład
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Globalne problemy społeczne
dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 
Socjologia przedsiębiorczości
dr hab. Przemysław Wechta
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
13:15
-14:45

Od listopada
Metodologia nauk społecznych
Dr Mariusz Baranowski
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
sala 2, ul. Międzychodzka5Język angielski
Mgr Tomasz Kasper
lektorat
sala 304, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

Od 6 grudnia
Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 2, ul. Międzychodzka5

 
15:00 -16:30  

Związki intymne
dr Filip Schmidt
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka5

Od 5 grudnia
Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne
Dr hab. Piotr Matczak
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
Od 6 grudnia
Wprowadzenie do modułu
Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
konwersatorium
sala 202, ul. Międzychodzka 5
 
16:45 -18:15  

     
18.30
-20.00
     

 

 
 

W semestrze zimowym 2018/2019 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:

Koncepcja badań socjologicznych – prof. UAM dr hab. Rafał Drozdowski (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunku Socjologia lub Praca Socjalna)

Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie – dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Socjologia przedsiębiorczości – dr hab. Przemysław Wechta

Związki intymne – dr Filip Schmidt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2018/2019)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-09:30
  semianrium magisterskie Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Krzysztof Bondyra
konwersatorium
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
09:45
-11:15 


Socjologia migracji
Dr Elżbieta Smolarkiewicz
Socjologia szczegół.
wykład
sala 202, ul. Międzychodzka 5
semianrium magisterskie

Badanie i promocja organizacji
październik/grudzień
Mgr Przemysław Rura
Socjotechnika
styczeń/luty
Dr Dorota Mroczkowska
Mod: Realcje w organizacjach
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  
-------------------------

Partycypacyjne formy animacji
dr Marta Skowrońska
konwersatorium
Projektowanie partycypacyjne
Mgr Zofia Małkowicz
Mod. Innowacje społeczne
Konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie

Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Mariusz Baranowski
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
----------------------------
Innowacje społeczno-kulturowe
Mod. Innowacje społeczne
Dr Ariel Modrzyk
wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5
11:30
-13:00  Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych
Dr Filip Schmidt
Socjologia szczegół.
wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89


Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
do grudnia

 Badanie i promocja organizacji
październik/grudzień
Mgr Przemysław Rura
Socjotechnika
styczeń/luty
Dr Dorota Mroczkowska
Mod: Realcje w organizacjach
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

---------------------------
Partycypacyjne formy animacji
dr Marta Skowrońska
konwersatorium
Projektowanie partycypacyjne
Mgr Zofia Małkowicz
Mod. Innowacje społeczne
Konwersatorium
sala 409, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie

Socjologia dobrobytu
Dr Mariusz Baranowski
Socjologia szczegół.
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
13:15
-14:45
 

Socjologia pamięci
Dr Łukasz Skoczylas
fakultet/wykład
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89

  Zarządzanie w sektorze publicznym
Mod. Relacje w organizacjach
Dr Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
----------------------------
Foresight i analiza strategiczna
Mod. Innowacje społeczne
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
 
15:00 -16:30 Problemy miejskie
Dr hab. Marek Nowak
Socjologia szczegół.
wykład
sala 5, ul. Międzychodzka 5 

Zróżnicowanie i nierówności społeczne
Socjologia szczegół.
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
konwersatorium
sala 202, ul. Międzychodzka 5

 

Globalizacja przestępczości zorganizowanej
Dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
sala 4, ul. Międzychodzka 5 

----------------------
Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
sala 408, ul. Międzychodzka 5

 


II_ROK_SOCJOLOGII_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2018_19_SEM_ZIMOWY_akt.doc

 

 W semestrze zimowym 2018/2019 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.

Fakultety do wyboru 1:

Globalizacja przestępczości zorganizowanej – dr hab. Jakub Isański

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury

Socjologia pamięci – dr Łukasz Skoczylas

Socjologia szczegółowe do wyboru 2:

Socjologia dobrobytu – dr Mariusz Baranowski

Problemy miejskie - dr hab. Marek Nowak

Socjologia migracji – dr Elżbieta Smolarkiewicz

Zróżnicowanie nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki

Program Maxqda: narzędzie komputerowe wspierające realizację badań jakościowych i mieszanych

– dr Filip Schmidt

LEKTORAT - INFORMACJE DLA 1 ROKU

NOWE: Rejestracja na lektoraty w USOS

 

E-angielski (materiały do nauki A1-A2)

 

Ważne: test diagnozujący dla 1 roku I i II stopnia

 

SZKOLENIE BHP - INFORMACJE DLA 1 ROKU

 

Informacje na rok 2017/2018