Przemysław Rura

Mgr

Przemysław Rura

Telefon: 61 829 2271
E-mail: przemyslaw.rura@amu.edu.pl
Zakład: Studenci III stopnia
Pokój: 119
Stanowisko: Doktorant
Zainteresowania