Absolwent Marcin Halicki Marcin Halicki

Absolwent pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM, Project Manager, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami.

Studia na kierunku Praca socjalna na poznańskim Uniwersytecie, to czas czerpania inspiracji, które do tej pory wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Za to bardzo dziękuję.

Absolwent Jerzy Krężlewski Jerzy Krężlewski

Absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UAM, prezes zarządu Term Maltańskich (największy wielkopolski akwapark), wcześniej przez wiele lat był dyrektorem marketingu w Volkswagen Group Polska oraz Kulczyk Tradex.

Absolwent Patryk Kowalski Patryk Kowalski

Absolwent pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica”. Specjalista Terapii Uzależnień.

Studia Pracy Socjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to kierunek gwarantujący szerokie perspektywy rozwoju!

Absolwent Tadeusz Zysk Tadeusz Zysk

Absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UAM, w którym obronił również doktorat. Wraz z Tomaszem Szponderem założył Dom Wydawniczy "Rebis", później założył Wydawnictwo Zysk i S-ka. Wielokrotnie uznawany za jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce. Kandydat do Sejmu, niedawno wyraził chęć startu w wyborach na urząd prezydenta miasta Poznania.

Absolwent Filip Schmidt Filip Schmidt

Absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UAM, radny na poznańskich Jeżycach. Członek stowarzyszenia Prawo do Miasta, zaangażowany w pracę Centrum Praktyk Edukacyjnych. Pracownik naukowy w naszym Instytucie.

Absolwent Marcin Hermanowski Marcin Hermanowski

Absolwent pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM, trener, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Studia na kierunku praca socjalna dały mi kompetencje, które umożliwiły mi sprawne funkcjonowanie w wielu obszarach życia zawodowego i prywatnego.

Absolwent Michał Nowosielski Michał Nowosielski

Absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UAM, przez wiele lat dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Jest to instytucja o długiej tradycji badawczej skoncentrowanej na problematyce niemcoznawczej.