Absolwent Marcin Halicki Marcin Halicki

Absolwent pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM, Project Manager, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami.

Studia na kierunku Praca socjalna na poznańskim Uniwersytecie, to czas czerpania inspiracji, które do tej pory wykorzystuję w swojej codziennej pracy. Za to bardzo dziękuję.

Absolwent Patryk Kowalski Patryk Kowalski

Absolwent pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM, kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień „Wierzenica”. Specjalista Terapii Uzależnień.

Studia Pracy Socjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to kierunek gwarantujący szerokie perspektywy rozwoju!

Absolwent Marcin Hermanowski Marcin Hermanowski

Absolwent pracy socjalnej w Instytucie Socjologii UAM, trener, wykładowca Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Studia na kierunku praca socjalna dały mi kompetencje, które umożliwiły mi sprawne funkcjonowanie w wielu obszarach życia zawodowego i prywatnego.