Centrum Wsparcia Projektów UAM mianowało Panią dr Agnieszkę Magdziarz na stanowisko Koordynatora Zespołu w Sekcji Operacyjnej na Kampusie Ogrody. Pani Agnieszka Magdziarz jest doktorem nauk chemicznych, a także magistrem kulturoznawstwa w specjalności iberystyka. Od 1 lipca 2020 r. Pani doktor będzie udzielać wsparcia pracownikom naukowym naszego Kampusu w zakresie przygotowania i składania aplikacji grantowych. W najbliższych dniach zaktualizowana zostanie informacja o terminach dyżurów i lokalizacji biura CWP na terenie Kampusu Ogrody.

Obecnie pytania do Pani Koordynator w zakresie przygotowania aplikacji projektowych, w tym Preludium 19 i OPUS 19,  można kierować drogą mailową na adres agnieszka.magdziarz@gmail.com Bezpośredni numer telefonu - dostępny jest w Biurze Obsługi Wydziału Socjologii.