Szanowni Państwo,

w związku z zarządzeniem nr 486/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021 (TUTAJ) uprzejmie informuję, iż:

1. W roku akademickim 2020/21 zajęcia na wszystkich kierunkach i poziomach studiów, prowadzonych na Wydziale Socjologii UAM odbywać się będą w trybie hybrydowym.

2. Tryb hybrydowy oznacza, że w trybie zdalnym prowadzone będą wszystkie wykłady oraz seminaria i proseminaria dyplomowe, natomiast zajęcia o charakterze ćwiczeniowym (ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i laboratoria) prowadzone będą w sposób łączący tryb zdalny i w bezpośrednim kontakcie lub całkowicie zdalny (w zależności od wskazanych przez prowadzących wymogów).

3. Zajęcia w trybie kontaktu bezpośredniego zostaną zaplanowane w sposób umożliwiający realizację wszystkich zajęć w jeden dzień tygodnia tzn. zajęcia danej grupy studenckiej będą realizowane przez cały semestr we wskazany w planie zajęć dzień tygodnia, w pozostałe dni tygodnia będą realizowane zajęcia w trybie zdalnym.

4. W dniach 1-14 października zrealizowane zostaną zajęcia przygotowawcze dla I roku studiów licencjackich na kierunkach socjologia oraz praca socjalna, wprowadzające narzędzia zdalnego uczenia się. Realizacja pozostałych zajęć rozpocznie się 15 października (zgodnie z zarządzeniem nr 483/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021, TUTAJ).

Z pozdrowieniami
prof. UAM, dr hab. Aldona Żurek
Dziekan Wydziału Socjologii UAM