Rada naukowa dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nymś-Górnej pt. „Dorosłe rodzeństwo-między wspólnotą a różnorodnością doświadczeń. Strategie konstruowania i podtrzymywania relacji przyjacielskiej”, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Link do obrony: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Agnieszki Nymś-Górnej (21 czerwca 2021 r. godz. 12:00)

Promotor: prof. UAM dr hab. Aldona Żurek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzenci:
prof. SSGW dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, SGGW Warszawa

prof. UW dr hab. Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska do wglądu znajduje się w:
- Bibliotece Uniwersyteckiej - Poznań, ul. Ratajczaka 38/40,
- Biurze Obsługi Wydziału Socjologii UAM –Poznań, ul. Szamarzewskiego 89,
- na stronie BIP UAM

Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek

Uwaga: Osoby spoza UAM, które chciałyby wziąć udział w publicznej obronie doktoratu mgr Agnieszki Nymś-Górnej proszone są o kontakt z Biurem Obsługi Wydziału Socjologii UAM (anna2008@amu.edu.pl) najpóźniej do 21.04.2021, g. 10:00.