Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym migracji osób z Europy Środkowej i Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Rosja) do Polski, które przebywają obecnie na terenie Poznania i powiatu poznańskiego – dalej dla uproszczenia zwanych "migrantami ze Wschodu".

Udział w badaniu jest dobrowolny i w pełni anonimowy. Wszystkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do analiz statystycznych. Badanie realizowane jest w ramach praktyk studenckich na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Raport z badania będzie udostępniony publicznie w drugiej połowie roku 2020 na stronie Wydziału Socjologii UAM.

Prowadzącym badania jest prof. UAM dr hab. Marek Nowak. Wszelkie pytania dotyczące badania można kierować na adres e-mailowy marek.nowak@amu.edu.pl.

Wypełnienie kwestionariusza trwa około 10-15 minut.

Żeby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w ten link: http://uammigranci.webankieta.pl/