Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 października 2019 roku
zmarł w wieku 91 lat

Prof. dr hab. Andrzej Kwilecki

wybitny uczony, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń socjologów,
Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1982-1984,
wieloletni Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu w latach 1972-1981,
przewodniczący Komitetu Nauk Socjologicznych Polskiej Akademii Nauk,
wykładowca w École des hautes études en sciences sociales w Paryżu,
w 2010 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie i najbliższym
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Rektor, Senat
oraz
Władze Dziekańskie i pracownicy Wydziału Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 października 2019 roku,
Msza św. odbędzie się o godz. 13:30 w Kościele pod wezwaniem
św. Michała Archanioła w Kwilczu,
Pogrzeb o godz. 14:00 na cmentarzu parafialnym w Kwilczu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 42.