Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, tóre odbędzie się w poniedziałek 29 marca o godzinie 10:00 w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams: link do spotkania.

Goście seminarium: prof. UJ dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ dr hab. Marta Smagacz-Poziemska (Instytut Socjologii UJ)

Koreferent: dr Przemysław Nosal (Wydział Socjologii UAM)

Moderowanie dyskusji: prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM)

 

Spotkanie jest zaproszeniem do dyskusji koncentrującej się na odpowiedziach na dwa pytania. Po pierwsze, w jaki sposób to co robią ludzie na co dzień w swoim najbliższym otoczeniu, troszcząc się o siebie i miejsce, w którym mieszkają, przyczynia się do wzmacniania zdolności do przetrwania wspólnoty sąsiedzkiej. Po drugie, jaka jest rola w tym procesie materialności, w tym przedmiotów, których ludzie używają, oraz organizacji przestrzeni, w której się rozgrywa życie społeczne.

 

 Bukowski Poziemska.png