W dniach 15-21 marca na Wydziale Socjologii UAM odbędzie się VII Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej. Uczestnicy dołączą do szeregu wykładów i innych spotkań poświęconych m.in.: rolom pracownika socjalnego w pracy zawodowej, instytucjom pomocy społecznej w trakcie pandemii, czy też innowacyjnym rozwiązaniom profilaktyki zdrowotnej w społecznościach lokalnych.

W piątek 19 marca, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej, odbędzie się seminarium naukowe pt. "W poszukiwaniu koncepcji pracy socjalnej na terenach wiejskich". Oeganizatorami seminarium są: Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej Wydziału Socjologii UAM, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć TUTAJ.

Dodatkowych informacji udziela prof. Anna Michalska (anna_michalska@poczta.onet.pl)