Seminarium Otwarte, to inicjatywa Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych działającego na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Podstawowym jej celem jest umożliwienie dzielenia się wiedzą na temat współczesnych fenomenów społecznych oraz różnorodnych wyzwań (badawczych, praktycznych i etycznych) stwarzanych przez ich pojawienie się i obecność.  Zależy nam na tym, by rozmowie na ich temat towarzyszyła żywa dyskusja, dlatego też Seminarium jest otwarte dla każdego, kto chce w nim uczestniczyć. Nie zamykamy się też na jakąkolwiek dziedzinę nauki, pod warunkiem, że zajmuje się ona badaniem i urefleksyjnianiem świata społecznego. Otwartość ta dotyczy również problematyki poruszanej w trakcie spotkań. Przyjęliśmy, iż w każdym roku działania Seminarium zostanie poświęcone innemu zagadnieniu uznanemu przez jego uczestników za ważne i istotne, a przy tym symptomatyczne dla współczesności, pozwalające coś nowego i interesującego o niej powiedzieć.  

 

Edycja II (2021): Jakie nowe konstytucje?  

Ostatnie dekady niosą doświadczenie zrywania lub rozpadu wielu konsensusów organizujących nowoczesny porządek: tych regulujących relacje pracy oraz stosunki pomiędzy elitami i masami; tych wokół sposobów rozumienia płci, rasy i etniczności; tych określających miejsce człowieka wśród innych gatunków i w obrębie środowiska naturalnego; tych formatujących myślenie o przeszłości i przyszłości, a także tych, których efektem była zgoda co do tego czym jest dobre życie, zamieszkiwanie, przestrzeń. Rozpad tych konsensusów można postrzegać jako konsekwencję różnicowania się zachodnich zbiorowości i podążających za tym procesem roszczeń emancypacyjnych wielu ignorowanych dotąd zbiorowości, ale również jako skutek narastającej niewydolności projektu modernizacji.  

Ponieważ zakładamy, iż życie zbiorowe nie może istnieć bez minimalnej choćby zgody co do tego, co stanowić ma jego podstawę czy zasadę je organizującą, to chcielibyśmy z trakcie Seminariów otwartych zapytać, o to, co mogłoby je stanowić. Zależy nam na poszukiwaniu tych nowych konstytucji w bardzo różnych obszarach życia społecznego, w taki sposób by nie absolutyzować żadnego z nich jako przestrzeni potencjalnej zgody i by otworzyć maksymalnie szerokie pole dyskusji.  

 

Najbliższe spotkanie: Dr Piotr Szaradowski "O znaczeniu historii mody i jej języka dla aktualnych i przyszłych badań o modzie".

Termin: Spotkanie odbędzie się 21 października 2021 o godzinie 18:00 na MS Teams (LINK prowadzący do seminarium 21.10.21)

Abstrakt wystąpienia:
Historia mody w polskiej rzeczywistości akademickiej jest dziedziną niesamodzielną. Funkcjonuje jedynie jako przedmiot i to z rzadka pojawiający się na kierunkach pozaartystycznych. W związku z tym nie tylko nie ewoluuje, ale i pozbawiona jest wpływu na naukę, na inne dyscypliny. Tymczasem potencjał historii mody co najmniej godny uwagi. Do tego jednak potrzeba zmiany nie tyle w nauczaniu tej dziedziny, ile w języku jakim ona operuje. Obecnie zdominowany jest przez kategorie stylistyczne zaczerpnięte z historii sztuki.  Z drugiej strony zaś obserwujemy wzrost znaczenia fashion studies badających współczesną modę i podkreślających konieczność multidyscylinarności tych badań. Fashion studies, mimo ciekawych ustaleń i tez, nie koncentrują się jednak na „przepisywaniu” historii, co wydaje się konieczne dla wprowadzania poczynionych ustaleń do ogólnego/ powszechnego obiegu. Seminarium będzie okazją do przedstawienia innego, dającego więcej możliwości na współpracę z innymi dziedzinami, spojrzenia na historię mody i język, jakim może ona operować.

 Piotr S.webSmall

Biogram gościa:
Doktor nauk humanistycznych, wykładowca, muzealnik. Autor książki Francja elegancja. Z historii haute couture (Wyd. Dolnośląskie 2016). Przez osiem lat prowadził autorskie cykle otwartych wykładów na temat historii mody francuskiej w poznańskim Domu Bretanii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Przez 10 lat pracował jako edukator w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Kurator i/lub autor scenariuszy wystaw poświęconych historii mody, m.in.  Moda w polskim kinie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2018); Dialogi w wyobraźni. Wystawa strojów i obiektów z kolekcji Muzealne Mody i Muzeum Zamkowego w Pszczynie (Stajnie Książęce Muzeum Zamkowe w Pszczynie 2018); Elegancja-Francja. Z historii mody XX wieku (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 2013). Beneficjent programu Kultura Polska na Świecie Instytutu Adama Mickiewicza (2019), Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018) oraz The Getty Foundation International Fellowship Program (2015). Zajmuje się merytoryczną opieką kolekcji ubiorów XIX – XX w. Muzeum Narodowego w Poznaniu.

 

 

Program II edycji Seminarium Otwartego  

  • 11.02.2021, czwartek, godzina 17:00, prof. dr hab.. Andrzej Waśkiewicz (IS UW) 
  • 22.03.2021, poniedziałek, godzina 10:00, dr hab. Piotr Michoń prof. UEP (UEP) 
  • 19.04.2021, poniedziałek, godzina 10:00, prof. Matthias Gross (University of Jena) 
  • 13.05.2021, czwartek, godzina 18:00, prof. Felix Stalder (Zurich University of the Arts) 
  • 17.06.2021, czwartek, godzina 18:00, prof. dr hab. MichałPawełMarkowski (University of Illinois, Chicago) 
  • 21.10.2021, czwartek, godzina 18:00, dr Piotr Szaradowski (School of Form)

Formuła seminarium  

Seminarium odbywać się będzie raz w miesiącu na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu (w czasie pandemii zaś za pośrednictwem platformy Microsoft Teams). W trakcie każdego ze spotkań zaproszony przez organizatorów gość będzie prezentował swój referat. W ciągu miesiąca od jego wygłoszenia autor powinien dostarczyć organizatorom tekst, spełniający wymogi nakładane na artykuły naukowe, a będący zapisem jego wystąpienia w trakcie Seminarium. Referat będzie punktem wyjścia dla napisania przez osoby uczestniczące w seminarium 1-2 artykułów naukowych odnoszących się do tez referatu, polemizujących z nimi, bądź uzupełniającymi go o nowe wątki. Artykuły te powinny zostać dostarczone organizatorom seminarium nie później, niż dwa miesiące od daty wygłoszenia referatu, do którego się one odnoszą. Podsumowaniem każdej z edycji Seminarium będzie publikacja zawierająca wszystkie zgromadzone  w jego trakcie artykuły naukowe.