Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizując zadania największego w naszej uczelni projektu projakościowego „UNIWERSYTET JUTRA" rozpoczyna proces rekrutacji ciągłej skierowanej dla doktorantów w ramach zadania „Wsparcie programów wysokiej jakości studiów doktoranckich".

W ramach tego projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
1. Krajowe staże naukowo-badawcze (nocleg, dojazd, ubezpieczenie) na okres:
a) 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 2 608,50 zł brutto;
b) 3 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 7 625,50 zł brutto;
c) 6 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 15 151,00 zł brutto.
2. Zagraniczne staże naukowo-badawcze (stypendium wyjazdowe, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa) na okres :
a) 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 10 428,50 zł brutto;
b) 3 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 27 285,50 zł brutto;
c) 6 miesięcy, łączne dofinansowanie na osobę do 52 571,00 zł brutto.
3.  Krajowe staże badawczo-wdrożeniowe w uznanych instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 2 608,50 zł brutto (nocleg, dojazd, ubezpieczenie).
4. Zagraniczne staże badawczo-wdrożeniowe w uznanych instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 1 miesiąca, łączne dofinansowanie na osobę do 10 428,50 zł brutto (stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
5. Krajowe wizyty studyjne w uznanych uczelniach, instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 5 dni, łączne dofinansowanie na osobę do 717,50 zł brutto (nocleg, dojazd, ubezpieczenie).
6. Zagraniczne wizyty studyjne w uznanych uczelniach, instytucjach innowacyjnych i parkach naukowo-technologicznych na okres 5 dni, łączne dofinansowanie na osobę do 3 617,50 zł brutto (stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
7. Krajowe konferencje naukowe (3 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 910,50 zł brutto (opłata konferencyjna, nocleg, dojazd, ubezpieczenie).
8. Zagraniczne konferencje naukowe (3 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 4 820,50 zł brutto (opłata konferencyjna, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
9. Krajowe kwerendy (5 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 850,00 zł brutto (nocleg, dojazd).
10. Zagraniczne kwerendy (5 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 3 117,50 zł brutto (stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie, dieta noclegowa).
11. Udział w krajowych szkołach letnich (5 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 1 117,50 zł brutto (wpisowe, dojazd, ubezpieczenie).
12. Udział w zagranicznych szkołach letnich (7 dni), łączne dofinansowanie na osobę do 5 064,50 zł brutto (wpisowe, stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, dojazd, ubezpieczenie).

Kluczowe dokumenty oraz regulamin znajdują się poniżej.

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać w godzinach urzędowania biura projektu tj.: Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, pokój 408 u Pana dra Michała Knopkiewicza - z-ca kierownika projektu (tel. 618294774; mail: michal.knopkiewicz@amu.edu.pl).

UJ_Regulamin_przystąpienia_dla_doktorantów.pdf

zał.1_deklaracja_udziału_w_projekcie.docx

zał.2_wniosek_o_udzielenie_wsparcia.docx

zał.3_opinia_opiekuna.docx

zał.4_potwierdzenie_przyjęcia.docx

zał.5_potwierdzenie_pobytu.docx

zał.6_zgłoszenie_wyjazdu.docx

zał.7_oświadczenie_dane_osobowe.docx

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.