Maja Brzozowska

Dr

Maja Brzozowska

Telefon: 61 829 2261
E-mail: bbmaja@gmail.com
Zakład: Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych
Pokój: 118
Stanowisko: Adiunkt

Terminy dyżurów

-