Jakub Isański

Prof. UAM dr hab.

Jakub Isański

Telefon: 61 829 2266
E-mail: isan@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 132
Stanowisko: Profesor uczelni, Kierownik Szkoły Doktorskiej w Szkole Nauk Społecznych

Terminy dyżurów

poniedziałek 10.00 - 11.30
wtorek 12.00 - 13.00