Dorota Mroczkowska

Dr

Dorota Mroczkowska

Telefon: 61 829 2261
E-mail: drmrocz@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych
Pokój: 118
Stanowisko: Adiunkt

Terminy dyżurów

wtorek 10.15 - 11.15
czwartek 13.15 - 14.15