Agnieszka Jeran

Dr hab.

Agnieszka Jeran

Telefon: 61 829 2381
E-mail: jeran@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 126
Stanowisko: Prodziekan ds. studenckich, Adiunkt

Terminy dyżurów

wtorek 10.00 - 13.00