Agnieszka Nymś-Górna

Mgr

Agnieszka Nymś-Górna

Telefon: 61 829 2140
E-mail: agnieszka.nyms@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych
Pokój: 103
Stanowisko: Doktorantka