W dniu 12 października w godzinach 13:00-15:30, odbędzie się otwarta sesja naukowa pt. "Woda, klimat i zanieczyszczenia powietrza – Nowe wyzwania", organizowana przez Komisję Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza O/PAN w Poznaniu. Miejsce: sala Turkusowa O/PAN w Poznaniu, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, II piętro.

Program sesji otwartej:
Otwarcie – prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN, prezes Oddziału PAN w Poznaniu.

Program referatów:
Prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN, przewodniczący Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza O/PAN w Poznaniu – "Podobieństwa globalnych kryzysów związanych z pandemią, zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej";
Dr hab. Paweł Chudziński – "Dokonania firmy Aquanet w zakresie wykrywania koronawirusa w ściekach i działania podejmowane na podstawie wyników";
Dr hab. Barbara Poniedziałek – "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na przebieg kliniczny COVID-19 u pacjentów hospitalizowanych";
Dr hab. Piotr Matczak – "Moderujący wpływ czynników ekonomicznych na percepcję zmiany klimatu w krajach Europy".

Istnieje możliwość zdalnego udziału w sesji. Link do spotkania znajduje się TUTAJ.