Na stronie Narodowego Centrum Nauki pojawiła się nowa oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS finansowanym przez NCN - TUTAJ. Kierownikiem projektu jest prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski.

Projekt nazywa się Zwierciadło europeizacji: skumulowane zbiory danych sondaży międzykrajowych jako narzędzie monitorowania trendów europejskiej opinii publicznej (Projekt nr 2018/31/B/HS6/00403). Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do wyżej załączonego linku, w którym znajdują się wyczerpujące informacje na temat rekrutacji. Dokumenty należy składać do 7 października 2019 do godziny 12:00.