Szanowni Państwo,

Drogie Studentki i Drodzy Studenci pierwszego roku socjologii i pracy socjalnej!

Za chwilę rozpoczniecie studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cieszymy się, że wybrałyście i wybraliście naszą Uczelnię i nasz Wydział. Mamy nadzieję, że studia będą dla Was czasem rozwoju, radości i ciekawych spotkań.

Uwzględniając sytuację epidemiologiczną i związane z nią wytyczne, ale też obawy, nie organizujemy w tym roku wydziałowego Dnia Studenta I roku w tradycyjnej formie spotkania na Wydziale. Piękny Kampus Ogrody poznacie rozpoczynając zajęcia. 30 września zapraszamy do uczestnictwa zdalnego w ogólnouczelnianej inauguracji dedykowanej studentkom i studentom pierwszego roku. A także do zapoznania się materiałami, które od tego dnia będziemy Wam przekazywać, a które pomogą Wam w rejestracji na zajęcia, zapoznaniu się z kampusem i uczelnianymi narzędziami nauczania. 

Ważnym aspektem rozpoczęcia studiowania są sprawy formalne – takie jak legitymacja czy ślubowanie, a także poznanie dziekanów oraz Waszych opiekunów w „dziekanacie” (Biurze Obsługi Studenta). Te ważne sprawy wymagają bezpośredniego spotkania i będą miały miejsce w pierwszych dniach zajęć. 30 września przedstawimy harmonogram spotkań, na których otrzymacie legitymacje (w czasie zajęć, bez kolejek i dodatkowego przyjeżdżania), a w środę 6 października, na wykładzie z „Metodyki studiowania”, poznacie wiele kolejnych szczegółów (tak, jest o 8:00, ale nie trzeba się rano zbierać na tramwaj).

Drogie i Drodzy! Cieszymy się na spotkanie z Wami od 4 października. A od 30 września zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które przygotowały dla Was różne jednostki UAM i Wydział Socjologii. Będą one zamieszczane na tej stronie.

Dziekani Wydziału Socjologii UAM

 

Lektoraty

Rejestracja na lektoraty 

Zasady uczęszczania na lektoraty z języka obcego

Terminy egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2021/2022

Test diagnozujący - dostępny od 11 do 31 października 2021 r., cel: orientacyjne ustalenie poziomu językowego dla studenta w celu podjęcia działań samokształceniowych, jeśli są konieczne - zadania na Moodlu.

Test poziomujący - dostępny od 20 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., cel: przypisanie studenta do określonej grupy językowej.

Legitymacje

Legitymacje studenckie będą wydawane w czasie ćwiczeń wg poniższego harmonogramu. Prosimy nie przychodzić w tych dniach samodzielnie do Biura Obsługi Studenta.

Socjologia I stopnia

Wtorek, 5 października
Gr. 1 godz. 9.45 sala 107 (przedmiot „Etyczne problemy profesji socjologa”)
Gr. 2 godz. 9.00 sala D (przedmiot „Etyczne problemy profesji socjologa”)
Gr. 3 godz. 11.30 sala 4, ul. Międzychodzka 5 (przedmiot „Psychologia społeczna”)
Gr. 4 godz. 11.30 sala 5, ul. Międzychodzka 5 (przedmiot „Podstawy socjologii”

Praca socjalna I stopnia

Czwartek, 7 października
Gr. 1 godz. 11.30 sala 408, ul. Międzychodzka 5 (przedmiot „Podstawy socjologii”)
Gr. 2 godz. 11.30 sala 4, ul. Międzychodzka 5 (przedmiot „Metodologia nauk społecznych”)
Gr. 3 godz. 11.30 sala 5, ul. Międzychodzka 5 (przedmiot „Wstęp do pracy socjalnej”)

 

Po podpisaniu porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji UAM został włączony do projektu mLegitymacja studencka. Od 1 października 2021 r. studenci UAM będę mieli możliwość pobrania i zainstalowania mLegitymacji jako dodatkowej usługi w ramach aplikacji mObywatel
Informacje / instrukcja w załączeniu (mLegitymacja)

Zajęcia z wychowania fizycznego

Rejestracja

Prezentacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Regulamin zajęć

Intranet studenta / platformy kształcenia zdalnego

Ponieważ część zajęć (wykłady) realizowana jest zdalnie, a także ponieważ dla wielu zajęć ćwiczeniowych platformą wymiany informacji, materiałów i kontaktu pozostanie TEAMS zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. intranetu studenta, przewodnikiem studenta I roku i przygotowanymi krótkimi kursami wprowadzającymi do korzystania z TEAMSe-learningu na platformie moodle.

Szkolenie BHP

Informacja o szkoleniu BHP dla studentów

Wytyczne związane z epidemią i zajęciami w formie stacjonarnej

Ze względu na wciąż realne zagrożenia związane z epidemią zapraszamy do zapoznania się z dokumentami regulującymi obowiązki osób przebywających na terenie Uczelni. W oparciu o Zarządzenie Kanclerza UAM (Zarządzenie Kanclerza) przygotowane zostały wytyczne obowiązujące pracowniczki, pracowników, studentki i studentów Wydziału Socjologii (Wytyczne epidemiczne). Najistotniejszym aspektem jest wzajemna troska o bezpieczeństwo, związana z ograniczaniem ryzyka poprzez dystans, środki ochrony (maseczki, dezynfekcję) i powstrzymanie się od fizycznej obecności na Uczelni przy objawach zakażenia.

Dzień Studenta I roku

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z prorektor ds studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanną Wójcik, które obejmie sesję Q&A i odbędzie się w ramach Dnia Studenta I roku 30 września, od godziny 13:30

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Zapraszamy do zapoznania się dostępnymi ścieżkami wsparcia, w szczególności z informacjami nt. asystentury dydaktycznej

Wydziałową koordynatorką ds. osób z niepełnosprawnościami jest dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska 

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne

Informacje nt. szkolenia bibliotecznego

Zapisy na szkolenie biblioteczne

Harmonogram roku

Harmonogram roku

Harmonogram semestru zimowego
do 15 października 2021 – przekazanie informacji nt. warunków zaliczenia przedmiotu
do 18 października 2021 – ustalenie (pośredniczą w kontakcie z prowadzącymi starostowie lat) terminów egzaminów w sesji (3-16.02.2022) i sesji poprawkowej (17-23.02.2022)
do 2 lutego 2022 – wpis ocen z zaliczeń z wszystkich przedmiotów kończących się zaliczeniem
do 9 lutego 2022 – wpis ocen poprawkowych z zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem
od 3 do 16 lutego 2022 – zimowa sesja egzaminacyjna
od 17 do 23 lutego 2022 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

Uzyskanie zgody na IOS, czynny urlop lub powtarzanie przedmiotu NIE przedłuża terminów zaliczeń! Wyjątek stanowi uzyskana na wniosku o IOS zgoda na przesunięcie terminów.

Regulamin studiów

Regulamin studiów 

Informacje i instrukcje Biura Obsługi Studenta Kampusu Ogrody

Informacje i instrukcje Biura Obsługi Studenta Kampusu Ogrody