I ROK SOCJOLOGII (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek

08.00
-9.30

Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne
Dr Krzysztof Mączka

Gr. 1- ćwiczenia/co 2 tygodnie
Terminy: 3.11;17:11;1.12;15.12;5.01
sala 108, bud. D

ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------

Wprowadzenie do modułu Zarządzanie lokalne
Dr Krzysztof Mączka
Gr. 2- ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 8.12;22.12;12.01;19.01;26.01
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

9.45
-11:15 


od 12 października
Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
zajęcia zdalne 

Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.

Ryszard Cichocki
Gr. 1- ćwiczenia/co 2 tygodnie
Terminy:20.10;3.11;17.11;
1.12;15.12;5.01;19.01
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
---------------------------------

Zróżnicowanie społeczne
Prof. UAM dr hab.

Ryszard Cichocki
Gr. 2- ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 27.10;10.11;24.11;
8.12;22.12;12.01;26.01
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89

11:30
-13:00  
godz. 11.15-14.12.45
od 11 października
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka 5   
 od 12 października
Metodologia nauk społecznych

Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład
zajęcia zdalne

Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas

Gr. 1- ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy:20.10;3.11;17.11;

1.12;15.12;5.01;19.01
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
----------------------------

Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas

Gr. 2 – ćwiczenia
Terminy: 27.10;10.11;24.11;
8.12;22.12;12.01;26.01
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------

13:15
-14:45


godz. 13.00-14.30
od 11 października
Język angielski
Mgr Małgorzata Burdoch-Mila
lektorat
sala 408,
ul. Międzychodzka 5  

od 12 października
Koncepcja badań socjologicznych

Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
zajęcia zdalne 
---------
Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
--------------
od 12 października
Wybrane problemy współczesnych uzależnień

dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Wprowadzenie do modułu Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1- ćwiczenia/co 2 tygodnie sala 108, bud. D
Terminy: 3.11;17:11;1.12;15.12;5.01
ul. Szamarzewskiego 89
-------------
Wprowadzenie do modułu Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2- ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 8.12;22.1212.01;19.01;26.01
sala 108, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------------------------------
Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne 
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1- ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 8.12;22.1212.01;19.01;26.01
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
---------------
Wprowadzenie do modułu Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2- ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 3.11;17:11;1.12;15.12;5.01
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89 

15:00 -16:30

Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 1 – ćwiczenia/
co 2 tygodnie

Terminy: 18.10;8.11;22.11;6.12;
20.12;10.01;24.01
sala 408, ul. Międzychodzka 5

-------------------------

Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 2 – ćwiczenia/co 2 tygodnie

25.10;15.11;29.11;13.12;
3.01;17.01;31.01
sala 408, ul. Międzychodzka 5

od 12 października
Globalne problemy społeczne
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
zajęcia zdalne

16:45 -18:15  

od 13 października
Związki intymne
Dr Filip Schmidt
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 
 18:30
-20:00

 Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
(wykład w języku angielskim)
 
 

NOWA REJESTRACJA NA SEMINARIA MAGISTERSKIE  -11 PAŹDZIERNIKA GODZ. 9.00

Szanowni Państwo,

z powodów błedów systemu, które spowodowały nieuruchomienie sie rejestracji o określonej porze oraz błędne wyswietlanie tabeli z rejestracją na seminaria do części pomotorów, rejestracja na seminaria magisterskie została wstrzymana oraz dotychczasowe zapisy zostają anulowane. Nowa rejestracja na seminaria rozpocznie się w poniedziałek 11 października o godz. 9.00. 

Za zaistaniała sytuację prepraszamy.

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo:
wykłady w sposób zdalny;
ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii MGR

Rejestracja na przedmioty – od 8 października (piątek) godzina 10.00

Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) odbędzie się 9 października (sobota) godz. 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na przedmiot obowiązkowy (wykład + ćwiczenia: do wyboru grupa 1 i grupa 2):
  Zróżnicowanie społeczne

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot będziecie Państwo odgórnie zapisani na pozostałe przedmioty obowiązkowe

 1. Rejestracja na fakultet – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety do wyboru:

 • Koncepcja badań socjologicznych – Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran (fakultet obowiązkowy dla osób, które nie ukończyły studiów licencjackich na kierunkach: socjologia i praca socjalna)
 • Historyczno-kulturowe aspekty żywienia na świecie - prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Wybrane problemy współczesnych uzależnień – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Związki intymne – dr Filip Schmidt

 W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) 9 października (sobota) godz. 10.00

Proponowana tematyka seminariów magisterskich znajduje się na stronie Wydziału Socjologii pod planem zajęć
http://socjologia.amu.edu.pl/socjologia-stacjonarna-ii-stopnia/plan-zajec

    4. Zapisy na lektoraty : Studium Językowe UAM
https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta 

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ROK SOCJOLOGII II stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
8.00
-9:30
   Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Krzysztof Bondyra
ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Socjologia pamięci
Dr Łukasz Skoczylas
socjologia szczegółowa/wykład
zajęcia zdalne 
Badania user experience
Dr Witold Nowak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Terminy: 8.10; 15.10; 22.10; 29.10; 6.11; 13.11 
9:45
-11:15 
Socjologia migracji
Dr hab.
Elżbieta Smolarkiewicz
socjologia szczegółowa/wykład
zajęcia zdalne 
 Zarządzanie w sektorze publicznym
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Martyna Plucińska-Nowak
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------------------

Foresight i analiza strategiczna
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Maciej Kokociński
konwersatorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
Zarządzanie w sektorze publicznym
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Martyna Plucińska-Nowak
wykład
zajęcia zdalne
------------------------
Innowacje społeczno-kulturowe
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Przemysław Nosal
wykład 
zajęcia zdalne
Badania user experience
Dr Witold Nowak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Terminy: 8.10; 15.10; 22.10; 29.10; 6.11; 13.11 
11:30
-13:00  
od 12 października
Socjologia wizualna i badania wizualne

Dr Łukasz Rogowski
socjologia szczegółowa/wykład
zajęcia zdalne 
 Badanie i promocja organizacji
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Rogowski
ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------
od 1 grudnia
Socjotechnika
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
-------------------------

Projektowanie partycypacyjne
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Mgr Jan Jęcz
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------

 od 1 grudnia
Partycypacyjne formy animacji
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Procedury badań ewaluacyjnych
Dr Maciej Kokociński
wykład
zajęcia zdalne 
Badania user experience
Dr Witold Nowak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Terminy: 8.10; 15.10; 22.10; 29.10; 6.11; 13.11 
13:15
-14:45

 

 

Badanie i promocja organizacji
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Rogowski
ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------
od 1 grudnia
Socjotechnika
Moduł: Relacje w organizacjach
Dr Łukasz Rogowski
konwersatorium
sala 4, ul. Międzychodzka 5
-------------------------

Projektowanie partycypacyjne
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Maciej Frąckowiak
Mgr Jan Jęcz
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------

od 1 grudnia
Partycypacyjne formy animacji
Moduł: Innowacje społeczne
Dr Marta Skowrońska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Socjologia zdrowia psychicznego
dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
socjologia szczegółowa/wykład
zajęcia zdalne 
15:00 -16:30

 

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
 
 16:45 -18:15   od 13 października
 Związki intymne
Dr Filip Schmidt

fakultet/wykład
zajęcia zdalne
   

 18:30
-20:00

        Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
(wykład w języku angielskim)


II_ROK_SOCJOLOGII_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_ZIMOWY_4.doc

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo:
wykłady w sposób zdalny;
ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 socjologie szczegółowe.  
Fakultety do wyboru 1:
Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury
Zawiązki intymne – dr Filip Schmid
Badania user experience – dr Witold Nowak
Social Psychology – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim 

Socjologia szczegółowe do wyboru 2:
Socjologia migracji – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Socjologia zdrowia psychicznego – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Socjologia wizualna i badania wizualne – dr Łukasz Rogowski
Socjologia pamięci – dr Łukasz Skoczylas

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii MGR

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 11.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 1. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł: Innowacje społeczne /rejestracja na przedmiot: Innowacje społeczno-kulturowe
 • Moduł: Relacje w organizacjach /rejestracja na przedmiot:Zarządzanie w sektorze publicznym
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury
 • Zawiązki intymne – dr Filip Schmid
 • Badania user experience – dr Witold Nowak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na socjologie szczegółowe – wybieracie Państwo 2 przedmioty wyłącznie z listy:
 • Socjologia migracji – dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
 • Socjologia zdrowia psychicznego – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Socjologia wizualna i badania wizualne – dr Łukasz Rogowski
 • Socjologia pamięci – dr Łukasz Skoczylas
 1. Rejestracja na przedmiot obowiązkowy Procedury badań ewaluacyjnych   (wykład + ćwiczenia) 1 grupa
 2. Seminaria magisterskie – zostaniecie Państwo zapisani odgórnie (na podstawie zapisów z poprzedniego roku akademickiego

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

zajęcia zdalne