Zarządzenia Dziekana - 2020

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 12/2020 (w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 22.12.2020)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 11/2020 (w sprawie wprowadzenia regulaminu zasad finansowania przedsięwzięć naukowych na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Załącznik do Zarządzenia nr 11/2020 (zasady dofinansowania przedsięwzięć naukowych)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 10/2020 (w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Muzeum UAM na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 9/2020 (w sprawie powołania Komisji konkursowej na najlepsze prace magisterskie im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 8/2020 (w sprawie powołania Koordynatora programu Erasmus+ na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 7/2020 (w sprawie powołania Koordynatora ds. learningu na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 6/2020 (w sprawie powołania Koordynatorki ds. osób z niepełnosprawnościami na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 5/2020 (w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana Wydziału Socjologii ds. przygotowania ewaluacji działalności naukowej)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 4/2020 (w sprawie powołania Komisji ds. etyki badań naukowych)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 3/2020 (w sprawie powołania Komisji ds. dotacji projakościowej)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 2/2020 (w sprawie powolania wydzialowej Komisji ds. rozdziału środków finansowych)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 1/2020 (w sprawie określenia obowiązków Prodziekanów)

Zarządzenia Dziekana - 2021

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 11/2021 (w sprawie trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 10/2021 (w sprawie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach projektów finansowanych ze środków wydziałowych)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 9/2021 (w sprawie powołania przedstawiciela studentów do wydziałowej Komisji ds. dotacji projakościowej)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 8/2021 (w sprawie powołania komisji ds. dofinansowania projektów badawczych)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 7/2021 (w sprawie godzin dziekańskich w dniu 4.06.2021)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 6/2021 (w sprawie w sprawie trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Socjologii)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 5/2021 (w sprawie godzin dziekańskich w dniu 15.04.2021)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 4/2021 (w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31.03.2021)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 3/2021 (w sprawie powołania Komisji ds. Erasmusa)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 2/2021 (w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych skierowanych do dyspozycji pracowników zakładów oraz pracowni)

PRZECZYTAJ - Zarządzenie nr 1/2021 (w sprawie powołania Wydziałowej Rady Wydawniczej)