(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15

       
11:30
-13:00
         
13:15
-14:45

 

od 12 października
Wybrane problemy współczesnych uzależnień
dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 


   
15:00
-16:30
od 11 października
Język angielski
Mgr Anna Perz
grupa 1 - lektorat
sala 2
ul. Międzychodzka 5
----------------------
od 18 października
Metodologia badań
w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
grupa 2 - ćwiczenia
sala 411
ul. Międzychodzka 5

od 12 października
Procesy zmiany społecznej

Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
zajęcia zdalne 
od 13 października
Problemy społeczne

w perspektywach teoretycznych
dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
zajęcia zdalne 

Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
dr Agnieszka Nymś-Górna
grupa 1 - ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 14.10; 28.10; 18.11; 2.12; 16.12; 20.01

sala 4, ul. Międzychodzka 5 
--------------------------
Problemy społeczne
w perspektywach teoretycznych
dr Agnieszka Nymś-Górna
grupa 2 - ćwiczenia/
co 2 tygodnie
Terminy: 21.10; 4.11; 25.11; 9.12; 13.01; 27.01

sala 4, ul. Międzychodzka 5

16:45
-18:15
od 18 października
Metodologia badań
w pracy socjalnej i polityce społecznej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
grupa 1 - ćwiczenia
sala 411
ul. Międzychodzka 5

----------------------
od 11 października
Język angielski
Mgr Anna Perz
grupa 2 - lektorat
sala 2
ul. Międzychodzka 5
 od 13 października
Metody pracy socjalnej

prof. UAM dr hab. Monika
Oliwa-Ciesielska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
--------------------
od 13 października
Związki intymne
Dr Filip Schmidt

fakultet/wykład
zajęcia zdalne

Wprowadzenie do specjalności
Organizacja usług socjalnych
dr Ryszard Necel
grupa 1 -ćwiczenia
/co 2 tygodnie
Terminy: 14.10; 28.10; 18.11; 2.12; 16.12

sala 4, ul. Międzychodzka 5
----------
Wprowadzenie do specjalności
Organizacja usług socjalnych
dr Ryszard Necel
grupa 2 -ćwiczenia
/co 2 tygodnie
Terminy: 21.10; 4.11; 25.11; 9.12; 13.01

sala 4, ul. Międzychodzka 5
---------------------
Wprowadzenie do specjalności
Projektowanie pracy socjalnej
dr Martyna Plucińska-Nowak
grupa 1 -ćwiczenia
/co 2 tygodnie
Terminy: 21.10; 4.11; 25.11; 9.12; 13.01

sala 5, ul. Międzychodzka 5
--------
Wprowadzenie do specjalności
Projektowanie pracy socjalnej
dr Martyna Plucińska-Nowak
grupa 2 -ćwiczenia
/co 2 tygodnie
Terminy: 14.10; 28.10; 18.11; 2.12; 16.12
sala 5, ul. Międzychodzka 5

 
18:30
-20:00

od 25 października
Procesy zmiany społecznej
dr Krzysztof Mączka
grupa 1 - ćwiczenia
Terminy: 25.10; 15.11;
29.11;13.12;0.01;17.01;31.01
sala 411
ul. Międzychodzka
---------------------------
od 25 października

Procesy zmiany społecznej
dr Krzysztof Mączka
grupa 2- ćwiczenia
Terminy: 8.11;22.11;6.12; 20.12;10.01;24.01 (+1 termin)
sala 411,
ul. Miedzychodzka 5  
  od 12 października
Metodologia badań

w pracy socjalnej i polityce społecznej
prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
zajęcia zdalne 
   Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
(wykład w języku angielskim)

I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_MGR_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_zimowy_14_10.doc

Proponowana_tematyka_prac_magisterskich_PS_MGR_2021_22.docx

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja na przedmioty – od 8 października (piątek) godzina 10.00

Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) odbędzie się 12 października (wtorek) godz. 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na przedmiot obowiązkowy (wykład + ćwiczenia – do wyboru grupa 1 i grupa 2):
  Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej


Na podstawie rejestracji na ten przedmiot będziecie Państwo odgórnie zapisani na pozostałe przedmioty obowiązkowe

 

 1. Rejestracja na fakultet – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:

Fakultety do wyboru:

 • Metody pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska (obowiązkowy dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjatu)
 • Wybrane problemy współczesnych uzależnień – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Związki intymne – dr Filip Schmidt

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminaria magisterskie (wybór promotora) 12 października (wtorek) godz. 10.00

Proponowana tematyka seminariów magisterskich znajduje się na stronie Wydziału Socjologii pod planem zajęć
http://socjologia.amu.edu.pl/praca-socjalna-ii-stopnia/plan-zajec

 1. Zapisy na lektoraty : Studium Językowe UAM
  https://sj.amu.edu.pl/dla-studenta

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:

Metody pracy socjalnej – prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska (obowiązkowy dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjatu)
Wybrane problemy współczesnych uzależnień – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Związki intymne – dr Filip Schmidt
Social Psychology – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Opiekun praktyk zawodowych: marcin.hermanowski@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ II stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
       
9:45
-11:15 
         
11:30
-13:00  
         
13:15
-14:45 

Socjologia zdrowia psychicznego
dr hab.Monika Frąckowiak-Sochańska
wybrane obszary pracy socjalnej/wykład
zajęcia zdalne

 
15:00
-16:30
Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zajęcia zdalne 
Prawo w pomocy społecznej
dr Joanna Rajewska de Mezer
ćwiczenia
sala 108, bud. D
Ul.Szamarzewskiego 89 
Zróżnicowanie
i nierówności społeczne

Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wybrane obszary pracy socjalnej/wykład
zajęcia zdalne 

Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
zajęcia zdalne

Diagnozowanie sieci społecznych
Mod: Animacja społeczności lokalnych
dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 108, bud. D
Ul. Szamarzewskiego 89 
16:45
-18:15

od 11 października
Problemy miejskie

Prof. UAM dr hab.
Marek Nowak
wybrane obszary pracy socjalnej/wykład
zajęcia zdalne

od 12 października
Organizowanie sieci społecznych

Mod: Animacja społeczności lokalnych
prof. UAM dr hab.
Piotr Matczak
konwersatorium
sala 108, bud. D
Ul.Szamarzewskiego 89
 Diagnozowanie sieci społecznych
Mod: Animacja społeczności lokalnych
dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne

Uzależnienia
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
zajęcia zdalne


 
 18:30
-20:00
Profilaktyka społeczna
Mod: Animacja społeczności lokalnych
dr Przemysław Bury
konwersatorium
sala 108, bud. D
Ul.Szamarzewskiego 89 
     Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
(wykład w języku angielskim) 
 
 

REJESTRACJA na przedmioty z roku 2021/2022 od 28 września godz. 11.00

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

 

W semestrze zimowym 2020/2021 obowiązuje 1 fakultet oraz 2 przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”.

Fakultety do wyboru:
Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury
Uzależnienia – dr Przemysław Bury

Przedmioty „Wybrane obszary pracy socjalnej”:
Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
Problemy miejskie – prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Socjologia zdrowia psychicznego - dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej MGR

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 11.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 1. Rejestracja na moduł

Zapisujecie się na Państwo moduł: Animacja społeczności lokalnych:

 • Diagnozowanie sieci społecznych (wykład + konwersatorium) – dr Przemysław Bury
 • Organizowanie sieci społecznych – prof. UAM dr hab. Piotr Matczak
 • Profilaktyka społeczna – dr Przemysław Bury
 1. Rejestracja na przedmiot obowiązkowy:
 • Prawo w pomocy społecznej (wykład + ćwiczenia) dr Joanna de Mezer Rajewska
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy (obowiązują limity):
 • Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości – dr Przemysław Bury
 • Uzależnienia – dr Przemysław Bury

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na „wybrane obszary pracy socjalnej” – wybieracie Państwo 2 przedmioty wyłącznie z listy (obowiązują limity):
 • Zróżnicowanie i nierówności społeczne – prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki
 • Problemy miejskie – prof. UAM dr hab. Marek Nowak
 • Socjologia zdrowia psychicznego - dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 1. Seminaria magisterskie – zostaniecie Państwo zapisani odgórnie (na podstawie zapisów z poprzedniego roku akademickiego)

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl