I ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ semestr ZIMOWY 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
  Zajęcia praktyczne w placówkach

Zajęcia praktyczne
w placówkach

Wstęp do pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 408 ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
----------------------
Zajęcia praktyczne w placówkach
dr Marcin Hermanowski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 408
co 2 tygodnie
--------------------------------------
 Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 2- ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------------------------------
Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
09:45
-11:15
      Wstęp do pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 4 ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
----------------------
Zajęcia praktyczne
w placówkach
dr Marcin Hermanowski
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
----------------------------
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
-------------------------------
Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
11:30
-13:00 
  Historia pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
wykład
zajęcia zdalne 
Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 
Wstęp do pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 5 ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
-------------------------
Zajęcia praktyczne
w placówkach
dr Marcin Hermanowski
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
co 2 tygodnie
--------------------------
Podstawy socjologii
Dr Krzysztof Bondyra
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 408, ul. Międzychodzka 5
--------------------------
Metodologia nauk społecznych
Mgr Jan Radomski
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
WYCHOWANIE FIZYCZNE 
13:15
-14:45

od 11 października
Wprowadzenie do studiowania
Prof. UAM dr hab.

Monika Oliwa-Ciesielska
wykład
zajęcia zadalne

 od 12 października
Metodologia nauk społecznych

Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład
zajęcia zdalne
Polityka społeczna
Dr Przemysław Nosal
wykład
zajęcia zdalne 
  WYCHOWANIE FIZYCZNE 
15:00
-16:30

od 11 października
Tanatologia w perspektywie socjologicznej

Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne 

Podstawy socjologii
dr Ryszard Necel
wykład
zajęcia zdalne 

 Design miejski
Dr Maciej Frąckowiak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
  Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne.
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład fakultatywny zajęcia zdalne 
16:45
-18:15

Psychologia rozwoju człowieka
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
wykład
zajęcia zdalne 

Etyka pracy socjalnej
Dr Ryszard Necel

wykład
zajęcia zdalne


Wstęp do pracy socjalnej
Prof. UAM dr hab.
Dobroniega Głębocka
wykład
zajęcia zdalne 
   

18:30
-20:00

      Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład fakultatywny zajęcia zdalne 

 

I_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_zimimowy_27.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety (wykłady) do wyboru:
Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne. – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Design miejski - dr Maciej Frąckowiak
Social Psychology – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)

 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godz. 8.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Historia pracy socjalnej
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Polityka społeczne
 • Etyka pracy socjalnej
 • Wprowadzenie do studiowania
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne. – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Design miejski – dr Maciej Frąckowiak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Zostaniecie Państwo odgórnie zapisany do grup ćwiczeniowych (3 grupy) oraz na wykłady z następujących przedmiotów NIE REJESTRUJĄ się na następujące zajęcia
 • Podstawy socjologii (wykład + 3 grupy)
 • Wstęp do pracy socjalnej (wykład + 3 grupy)
 • Metodologia nauk społecznych (wykład + 3 grupy)
 • Zajęcia praktyczne w placówkach (3 grupy)

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

 

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

II ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30


lektorat


Statystyka społeczna
Dr Andrzej Siatkowski
wykład
zajęcia zdalne 

 
9:45
-11:15
lektorat

  Metody i techniki badań socjologicznych_1
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
wykład
zajęcia zdalne 
  Pedagogika społeczna
Dr Przemysław Bury
wykład
zajęcia zdalne 
11:30
-13:00

lektorat

 
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 – ćwiczenia
sala A, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
Mikrosocjologia
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
wykład
zajęcia zdalne 
  Bezpieczeństwo osobiste
Dr Przemysław Bury
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
----------------------
Gender studies
Dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
----------------------
Socjologia przedsiębiorczości
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
fakultet/wykład
zdalnie
13:15
-14:45
Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 1- ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
----------------
Psychologia społeczna
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr.2- ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 1 - ćwiczenia
sala A, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89 
----------------------
Metody i techniki badań socjologicznych 1
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89

Makrosocjologia_1
Dr Przemysław Pluciński
wykład
zajęcia zdalne 
 

Psychologia społeczna
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład
zajęcia zdalne 

15:00
-16:30
 Pedagogika społeczna
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 2- ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
--------------------
Psychologia społeczna
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 1- ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
 Teorie i metody pracy socjalnej 1
Dr Natasza Doiczman-Łoboda
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------------
Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Teorie i metody pracy socjalnej 1
Prof. UAM dr hab. Monika
Oliwa-Ciesielska
wykład
zajęcia zdalne 

lektorat

16:45
-18.15

 Mikrosocjologia
Dr Przemysław Pluciński
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
 
lektorat
 
18:30
-20.00
        Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
(wykład w języku angielskim)

 
II_ROK_PRACY__SOCJALNEJ__LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_zimowy1.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

 W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety do wyboru:
Gender studies – dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
Bezpieczeństwo osobiste - dr Przemysław Bury
Social Psychology - prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 9.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Statystyka społeczna
 • Makrosocjologia_1
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 1 fakultet wyłącznie z podanej listy:
 • Gender studies - dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
 • Socjologia przedsiębiorczości – prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta
 • Bezpieczeństwo osobiste – dr Przemysław Bury

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Teorie metody pracy socjalnej (wykład +ćwiczenia) 2 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty.

 • Metody i techniki badań socjologicznych (wykład + 2 grupy)
 • Psychologia społeczna (wykład + 2 grupy)
 • Mikrosocjologia (wykład + 2 grupy)
 • Pedagogika społeczna (2 grupy)

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK PRACY SOCJALNEJ I stopnia
(PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

 

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwarek Piątek
08:00
-9:30
 lektorat

od 3 listopada
Diagnozowanie
i projektowanie

w pracy socjalnej
Dr Marcin Hermanowski
wykład
zajęcia zdalne 
 
9:45
-11:15 

 lektoratTerapia rodzinna
Dr Łukasz Skoczylas
wykład
zajęcia zdalne 
Obszary pracy socjalnej
Dr Ryszard Necel
ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
 
11:30 -13:00

lektorat

 Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
----------------------
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród.
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
zajęcia zdalne

Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zajęcia zdalne
do grudnia 
   
13:15
-14:45
od 12 października
Problematyka mężczyzn

i męskości
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Prawo rodzinne
Dr Joanna Rajewska de Mezer
wykład
zajęcia zdalne
do grudnia 
   
15:00
-16:30
 

  

 

 

16:45 -18:15  

od 10 listopada
Socjologia problemów społecznych
Dr Agnieszka Nymś-Górna
wykład
zajęcia zdalne  
lektorat
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
wykład fakultatywny
zajęcia zdalne 
 18:30-
20:00
 lektorat Social Psychology
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
(wykład w języku angielskim) 


III_ROK_PRACY__SOCJALNEJ_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_zim_pop.doc

Proponowana_tematyka_prac_licencjackich_PS_LIC_2021_22_4_10.pdf

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

 W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety do wyboru:
Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród. – prof. UAM dra hab. Krzysztof Podemski
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Social Psychology – prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim)

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Pracy Socjalnej LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września  godz. 10.00
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.
Informacje szczegółowe (podział na 3 grupy, wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się później)

Rejestracja

 1. a) 28 września (wtorek) dostęp do rejestracji będzie miała grupa z najwyższą
 2. b) 29 września (środa) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią
 3. c) 30 września (czwartek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa grupy, które miały dostęp do rejestracji 28 i 29 września
 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Socjologia problemów społecznych
 • Obszary pracy socjalnej i projektowanie w pracy socjalnej
 • Prawo rodzinne
 • Terapia rodzinna
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Problematyka mężczyzn i męskości – prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród. – prof. UAM dra hab. Krzysztof Podemski
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania – prof. UAM dr hab. Jakub Isański
 • Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. . Rejestracja na seminarium dyplomowe rozpocznie się 4 października. Rejestrujecie się Państwo w systemie USOS według średniej

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października


Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl


 

LEKTORAT - INFORMACJE DLA WSZYSTKICH ROCZNIKÓW