Dyżury pracowników naukowo - dydaktycznych

Imię i nazwisko Dyżur Pokój Telefon E-mail
Dziekani
prof. UAM dr hab. Aldona Żurek wtorek 11.00 - 13.00  pok. 114 618 292 259 alzurek@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski  wtorek 9.30 - 11.30 pok. 130 618 292 385 pjabko@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran czwartek 11.15 - 13.15 pok. 126 618 292 381 jeran@amu.edu.pl
dr Łukasz Rogowski środa 13.30 - 15.30 pok. 118 618 292 261 lukasz.rogowski@amu.edu.pl
Pracownicy
prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki wtorek 11.30 - 13.30 pok. 111 618 292 269 rcichoc@amu.edu.pl
prof. dr hab. Rafał Drozdowski wtorek 11.30 - 13.30  pok. 129 618 292 384 rafdrozd@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka środa 14.45 - 16.45  pok. 120 618 292 386 dobtra@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Jakub Isański  wtorek 9.30 - 11.30 pok. 132 618 292 266 isan@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska - pok. 123 618 292 260 honorata@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Kamil Kaczmarek wtorek 12.00 - 14.00 pok. 124 618 292 379 camillos@amu.edu.pl
prof. dr hab. Marek Krajewski

wtorek 10.15 - 11.15
środa 8.30 - 9.30

pok. 119 618 292 271 krajak@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer środa 11.45 - 13.45 pok. 109 618 292 267 mamzer@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Piotr Matczak wtorek 14.30 - 16.30 pok. 133 618 292 263 matczak@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Marek Nowak środa 15.00 - 16.00 pok. 132 618 292 266 kawon@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska

wtorek 13.00 - 15.00 

pok. 131 618 292 386 moliwa@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

środa 16.00 - 17.00

pok. 128 618 292 383 podemski@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Iwona Przybył wtorek 9.00 - 9.30, 13.15 - 14.45 pok. 103 618 292 140 przybyl@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Przemysław Wechta czwartek 11.00 - 13.00 pok. 124 618 292 379 wechta@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

czwartek 10.30 - 12.30 

pok. 127 618 292 382 wrzesien@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska wtorek 11.15 - 13.15 pok. 123 618 292 260 magdaz@amu.edu.pl
dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska wtorek 9.30 - 11.30 pok. 103 618 292 140 monikafs@amu.edu.pl
dr hab. Dorota Mroczkowska czwartek 9.30 - 11.30 pok. 118 618 292 261 drmrocz@amu.edu.pl
dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz wtorek 7.45 - 9.45 pok. 125 618 292 380

elam@amu.edu.pl

dr Mariusz Baranowski - pok. 106 618 292 227 mariusz.baranowski@amu.edu.pl
dr Krzysztof Bondyra czwartek 13.00-15.00  pok. 133 618 292 263 bondyra@amu.edu.pl
dr Maja Brzozowska-Brywczyńska środa 9.00 - 11.00 pok. 118 618 292 261 majabb@amu.edu.pl
dr Przemysław Bury wtorek 16.30 - 18.30 pok. 120 618 292 262 pbury@amu.edu.pl
dr Piotr Cichocki wtorek 9.30 - 11.30  pok. 110 618 292 268 piotr.cichocki@amu.edu.pl
dr Natasza Doiczman-Łoboda wtorek 11.00 - 13.00 pok. 131 618 292 386 natasza.doiczman@amu.edu.pl
dr Maciej Frąckowiak środa 9.15 - 11.15 pok. 119 618 292 271 maciejf@amu.edu.pl
dr Marcin Hermanowski środa 12.40 - 14.40  pok.121 618 292 264 marcin.hermanowski@amu.edu.pl
dr Maciej Kokociński  środa 14.45 - 16.45 pok. 104 618 292 139 kokot@amu.edu.pl
dr Beata Kowalczyk czwartek 7.45 - 9.45 pok. 121  618 292 264  beata.kowalczyk@amu.edu.pl
dr Jacek Kubera środa 9.30 - 11.30  pok. 110 618 292 268 j.kubera@amu.edu.pl
dr Bogumiła Mateja-Jaworska - pok. 117 618 292 270 bmateja@amu.edu.pl
dr Ariel Modrzyk środa 7.45 - 9.45 pok. 117 618 292 270 arlmodrz@amu.edu.pl
dr Ryszard Necel czwartek 11.30 - 13.00 pok. 121 618 292 264 necel@amu.edu.pl
dr Przemysław Nosal środa 9.30 - 11.30 pok. 117 618 292 270 pnosal@amu.edu.pl
dr Agnieszka Nymś- Górna czwartek 12.45-14.45 pok. 131 618 292 386 agnieszka.nyms@amu.edu.pl
dr Martyna Plucińska-Nowak

czwartek 14.30 - 16.30

pok. 120

618 292 262 martyna.pn@amu.edu.pl
dr Przemysław Pluciński  wtorek 13.00 - 15.00 pok. 106 618 292 227 plucin@amu.edu.pl
dr Alicja Raciniewska pok. 123 618 292 260 alicjar@amu.edu.pl 
dr Filip Schmidt czwartek 13.00 - 15.00 pok. 117 618 292 270 fschmidt@amu.edu.pl
dr Andrzej Siatkowski piątek 11.00 - 13.00 pok. 102 618 292 237 andrzejs@amu.edu.pl
dr Łukasz Skoczylas  wtorek 11.30 - 13.30 pok. 110 618 292 268 luke@amu.edu.pl
dr Marta Skowrońska środa 9.30 - 11.30  pok. 117 618 292 270 marta@amu.edu.pl

 

 

 

 

 

  

Dyżury doktorantów

Imię i nazwisko Dyżur Pokój Telefon E-mail
Doktoranci
mgr Katarzyna Czarnota  - pok. 123 618 292 260 katarzyna.czarnota@amu.edu.pl
mgr Iuliia Dunai  - pok. 123 618 292 260 julia.dunaj@amu.edu.pl
mgr Klaudia Jankowska  - pok. 111  618 292 269
klaudia.jankowska@amu.edu.pl
mgr Marta Kluszczyńska pok. 123  618 292 260   marta.kluszczynska@amu.edu.pl
mgr Kacper Madej -  pok. 123  618 292 260 kacper.madej@amu.edu.pl
mgr Zofia Małkowicz-Daszkowska  - pok. 119 618 292 271  zofmal@amu.edu.pl
mgr Paweł Nowak piątek 17.00 - 19.00 pok. 109 618 292 267  pawel.nowak@amu.edu.pl
mgr Magdalena Popławska środa 10.00 - 12.00 pok. 128 618 292 383 magdalena.poplawska@amu.edu.pl 
mgr Przemysław Rura pok. 119 618 292 271 przemyslaw.rura@amu.edu.pl
mgr Adam Rybak środa 12.00 - 14.00 pok. 124 618 292 379 adam.rybak@amu.edu.pl 
mgr Agnieszka Stamm  - pok. 117 618 292 270 agnieszka.stamm@amu.edu.pl
mgr Mateusz Włodarek środa 16.30 - 18.30  pok. 123  618 292 260
mateusz.wlodarek@amu.edu.pl
mgr Marta Zaręba

-

 pok. 120  618 292 230 marta.zareba@amu.edu.pl 

 

 

Uwaga! Powyższe zestawienie dyżurów ma charakter ramowy przewidziany dla jednego semestru. Ewentualne incydentalne zmiany w dyżurach będą komunikowane w zakładce Odwołane dyżury (dostępne z poziomu Pracownicy) i/lub profilach pracowników.