I ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

WTOREK
ŚRODA
CZWAREK
PIĄTEK

08:00
-9:30

 

od 12 października
Metodyka studiowania

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----
od grudnia
Wprowadzenie do modułu
Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------------
Etyczne problemy zawodu socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 2 – ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89

------------------------
Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
------------
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
----------------------------
Procesy grupowe
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5

Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
zajęcia zdalne 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
9:45
-11:15

 od 12 października
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran
Gr. 2 - ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu
Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 - ćwiczenia
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------

Etyczne problemy zawodu socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 1 – ćwiczenia

sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------------------
Społeczne role socjologa

Dr Jacek Kubera
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5 
-----------------------
Procesy grupowe
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5

od 13 października
Podstawy socjologii_1

Prof. dr hab. Marek Krajewski
wykład
zajęcia zdalne 

WYCHOWANIE FIZYCZNE  
11:30
-13:00

Psychologia społeczna
Dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5
-----------------------------
Podstawy socjologii_1
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
-------------------------

Procesy grupowe
Dr Agnieszka Nymś-Górna
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
od 12 października
Procesy grupowe
Dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
Dr Przemysław Pluciński
wykład
zajęcia zdalne 

 Psychologia społeczna
Dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

13:15
-14:45

od 11 października
Antropologia kulturowa
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
zajęcia zdalne
Psychologia społeczna
Dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 5, ul. Międzychodzka 5
--------------------------
Podstawy socjologii_1
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 4, ul. Międzychodzka 5Subkultury młodzieżowe
Prof. UAM dr hab.
Witold Wrzesień
wykład/fakultet
zajęcia zdalnePsychologia społeczna
Dr hab. Dorota Mroczkowska
Gr. 2 – ćwiczenia
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------------
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu
Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------------
Etyczne problemy zawodu socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
-----------------------------
Podstawy socjologii_1
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
15:00
-16:30

od 11 października
Tanatologia w perspektywie socjologicznej
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Design miejski
Dr Maciej Frąckowiak
wykład/fakultet
zajęcia zdalne 
Metodyka studiowania
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
--------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu
Kultura i media
Dr Łukasz Rogowski
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89 
-------------------------
Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Etyczne problemy zawodu socjologa
Dr Łukasz Skoczylas
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------
od grudnia
Wprowadzenie do modułu Badania rynkowe-marketing-zachowania konsumenckie
mgr Marta Kluszczyńska
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
------------------------
Podstawy socjologii_1
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
Gr. 2 – ćwiczenia
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne.
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
wykład fakultatywny
zajęcia zdalne 
16:45
-18:15 Artyści, naukowcy i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych
Dr Beata Kowalczyk
wykład/fakultet
zajęcia zdalne

Społeczne role socjologa
Dr Jacek Kubera
Gr. 2 – ćwiczenia
sala B, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89
------------
Wprowadzenie do modułu Socjologia stosowana sfery publicznej
Dr Jacek Kubera
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 107, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89  
 
18:30
-20:00


Social psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
w języku angielskim
zajęcia zdalne  

 

I_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_zimowy_14.10.doc

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty stacjonarnie na terenie wydziału.

W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązują 2 fakultety.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
Fakultety (wykłady) do wyboru:
Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
Design miejski – dr Maciej Frąckowiak
Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Artyści, naukowcy i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych – dr Beata Kowalczyk

 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 1 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 8.30.
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

 1. Rejestrujecie się Państwo sami na wykłady obowiązkowe:
 • Ekonomia z elementami przedsiębiorczości
 • Antropologia kulturowa.
 1. Rejestracja na fakultety – wybierajcie Państwo 2 fakultety wyłącznie z podanej listy:
 • Subkultury młodzieżowe - prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień
 • Tanatologia w perspektywie socjologicznej – prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska
 • Design miejski – dr Maciej Frąckowiak
 • Z socjologii codzienności. Zjawiska niecodzienne - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Artyści, naukowcy i pracownicy kreatywni. Wstęp do socjologii zawodów twórczych – dr Beata Kowalczyk

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie

Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Zostaniecie Państwo odgórnie zapisany do grup ćwiczeniowych oraz na wykłady z następujących przedmiotów NIE REJESTRUJĄ się na następujące zajęcia
 • Podstawy socjologii (wykład + 4 grupy)
 • Psychologia społeczna (4 grupy)
 • Metodyka studiowania (4 grupy)
 • Społeczne role socjologa (4 grupy)
 • Etyczne problemy profesji socjologa (4 grupy)
 • Procesy grupowe (4 grupy)
 • Wprowadzenie do modułu: Kultura i media (4 grupy)
 • Wprowadzenie do modułu: Badania rynkowe-marketingowy-zachowania konsumenckie (4 grupy)
 • Wprowadzenie do modułu: Socjologia stosowana sfery publicznej (4 grupy)

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 829 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 II ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022) 

 
GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30


Lektorat

 od. godz. 8.45
Statystyka społeczna
Dr Andrzej Siatkowski
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
13 października
Statystyka społeczna

Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
wykład
zdalnie 
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 1 – laboratorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-----------------------
Metody badań ilościowych
Dr Maciej Frąckowiak
Gr. 2 – laboratorium
sala 312, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
do 10 grudnia
9:45
-11:15


Lektorat

Statystyka społeczna
Dr Andrzej Siatkowski
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------
Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 4– ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Metody badań ilościowych
Prof. UAM dr hab.
Agnieszka Jeran
wykład
zdalnie 
Kultura wizualna
Mod. Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------
od grudnia
Dominacja kulturowa
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
-------------------------
Partycypacja i kompetencja obywatelska
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------
Zarządzanie czasem
Mod. Badania rynkowe
Dr Agnieszka Jeran
konwersatorium
sala D, bud. E
ul.Szamarzewskiego 89
 Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 1 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
do 10 grudnia
11:30
-13:00

Lektorat

Procesy ludnościowe w Polsce
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 4 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
----------------------
Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Gr. 3– ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab.
Aldona Żurek
wykład
zdalnie 

 Kultura wizualna
Mod. Kultura i media
Dr Maciej Frąckowiak
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul. Szamarzewskiego 89
---------------
od grudnia
Dominacja kulturowa
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
------------------------
Badania pracownicze (Staff research)
Mod. Badania rynkowe
Dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala D, bud. E
ul. Szamarzewskiego 89

Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

do 10 grudnia

13:15
-14:45

Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
Gr. 1– ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------
 Procesy ludnościowe w Polsce
Dr Przemysław Nosal
Gr. 2 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89


 Procesy ludnościowe w Polsce
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 3 – ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
----------------------
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 4 – laboratorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Antropologia organizacji
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
wykład
zdalnie 
---------------------
Socjologia kultury popularnej
Mod. Kultura i media
Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska
wykład
zdalnie
-----------------
Europejska sfera publiczna
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Dr Piotr Cichocki
wykład
zdalnie
  Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 2 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 

do 10 geudnia
15:00
-16:30
 Mikrostruktury społeczne
Prof. UAM dr hab.
Iwona Przybył
Gr. 2– ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
----------------------
Procesy ludnościowe w Polsce
Dr Przemysław Nosal
Gr. 1 – ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Metody badań ilościowych
Dr Piotr Cichocki
Gr. 3 – laboratorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 

 

 

Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 4 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
do 10 grudnia
16:45
-18:15
od 11 października
Opinia publiczna i media
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
mgr Klaudia Jankowiak
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 


 
Lektorat

Statystyka społeczna
Prof. Piotr Jabkowski
Gr. 4 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
do 10 grudnia
18:30
-20:00
Lektorat   

II_ROK_SOCJOLOGII_LIC_PLAN_ZAJĘĆ_2021_22_SEM_zimowy_8_10.doc

 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo: wykłady w sposób zdalny; ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

 

 REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 2 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 9.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Informacje szczegółowe (podział na 4 grupy, wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się później)

Rejestracja

 1. a) 28 września (wtorek) dostęp do rejestracji będzie miała grupa z najwyższą
 2. b) 29 września (środa) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią
 3. c) 30 września (czwartek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa grupy, które miały dostęp do rejestracji 28 i 29 września
 4. d) 1 października (piątek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz grupy, które miały dostęp do rejestracji 28, 29 i 30 września

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

 1. Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na wykład z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na wykład

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Socjologia kultury popularnej
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot:Antropologia organizacji
 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej/rejestracja na przedmiot: Europejska sfera publiczna
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Metody badań ilościowych (wykład + laboratoria) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty:

Statystyka społeczna; Procesy ludnościowe w Polsce; Mikrostruktury społeczne

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl

 

III ROK SOCJOLOGII I stopnia (PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/2022)

GODZINY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWAREK PIĄTEK
08:00
-9:30
Lektorat
od 12 października
Teorie zmiany społecznej

Prof. UAM dr hab.
Ryszard Cichocki
wykład
zdalnie 
od 20 października
Raport z ćwiczeń terenowych

Dr Jacek Kubera
fakultet/wykład
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
---------------------------
od 20 października
Raport z ćwiczeń terenowych
Dr Marta Skowrońska
Mgr Magdalena Popławska
fakultet/wykład
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
--------------------
od 13 października
Raport z ćwiczeń terenowych
Prof. UAM dr hab. Marek Nowak
Mgr Mateusz Włodarek
fakultet/wykład
sala 1, bud. C (parter)
ul.Szamarzewskiego 89

Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 4 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
-----------------------
Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Przygotowanie projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 1 – laboratorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------
Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
9:45
-11:15
Lektorat
Współczesne teorie socjologiczne_1
Prof. dr hab. Rafał Drozdowski
wykład
zdalnie 
Etnografia w badaniach konsumenckich
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Magdalena Ziółkowska
konwersatorium
sala 107, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
----------------------
Socjologia ciała
Mod. Kultura i media
Dr Ariel Modrzyk
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
Przygotowanie projektu badawczego
Dr Maciej Kokociński
Gr. 3 – laboratorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
------------------------

Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Przygotowanie projektu badawczego
Dr hab. Elżbieta Smolarkiewicz
Gr. 2 – laboratorium
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
-------------------------
Współczesne teorie socjologiczne_1
Dr Ariel Modrzyk
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 

11:30
-13:00
Lektorat  Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
fakultet/wykład
zdalnie
---------------------
Społeczne aspekty turystyki
i podróżowania
Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
fakultet/wykład
zdalnie
-----------------------
od 12 października
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Prof. dr hab. Marek Krajewski
fakultet/wykład
zdalnie
Ilościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
Gr. B - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89  
-------------------------


 Polityka równościowa
Mod. Kultura i media
Dr Przemysław Nosal
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

Teorie zmiany społecznej
Mgr Adam Rybak
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
(od grudnia zmiana godz. na 13.15) 
-----------------------
Analiza danych zastanych
Dr Filip Schmidt
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
--------
od grudnia
Analiza danych zastanych
Dr Filip Schmidt
Gr. 4 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89

 13:15
-14:45

Teorie zmiany społecznej
Mgr Adam Rybak
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
(od grudnia zmiana godz. na 15.00)
----------------------
Analiza danych zastanych
Dr Filip Schmidt
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
----------
od grudnia
Analiza danych zastanych
Dr Filip Schmidt
Gr. 1 - ćwiczenia
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
od 12 października
 Problematyka mężczyzn
i męskości
Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
fakultet/wykład
zdalnie

Jakościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
Gr. B - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul. Szamarzewskiego 89
---------------------------
Socjologia organizacji instytucji publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. Marek Nowak
konwersatorium
sala 312, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
---------------------------
Gender Studies
Mod. Kultura i media
Dr Beata Kowalczyk
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89

 Teorie zmiany społecznej
Mgr Adam Rybak
Gr. 3 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
(od grudnia zmiana godz. na 11.30)
od 27 listopada
Badania user experience
Dr Witold Nowak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Terminy: 27.11; 3.12; 10.12; 17.12; 14.01; 21.01
15:00
-16:30
Teorie zmiany społecznej
Mgr Adam Rybak
Gr. 2 - ćwiczenia
sala 108, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89
(od grudnia zmiana godz. na 13.15)
-------------------
Ilościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
Gr. A - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89
Różnice kulturowe w biznesie
Mod. Badania rynkowe
Prof. UAM dr hab.
Krzysztof Podemski
wykład
zdalnie
-----------------------
Kapitał społeczny w sferze publicznej
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Prof. UAM dr hab.
Przemysław Wechta
wykład
zdalnie
------------------------
od 12 października
Gender Studies

Mod. Kultura i media
Dr hab. Monika
Frąckowiak-Sochańska
wykład
zdalnie

od 3 listopada
Diagnozowanie problemów
i planowanie strategiczne
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
Mgr Marta Zaręba
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89od 27 listopada
Badania user experience
Dr Witold Nowak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Terminy: 27.11; 3.12; 10.12; 17.12; 14.01; 21.01  
16.45
-18.15
Jakościowe badania rynkowe
Mod. Badania rynkowe
Dr Maciej Kokociński
Gr. A - konwersatorium
sala 122, bud. C
ul.Szamarzewskiego 89 
  od 13 października
Społeczne problemy zarządzania

w instytucjach publicznych
Mod. Socjologia stosowana
w sferze publicznej
mgr Klaudia Jankowska
konwersatorium
sala 109, bud. D
ul.Szamarzewskiego 89 
Lektorat
od 27 listopada
Badania user experience
Dr Witold Nowak
fakultet/wykład
zajęcia zdalne
Terminy: 27.11; 3.12; 10.12; 17.12; 14.01; 21.01 
----------------------
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne
Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
wykład fakultatywny
zajęcia zdalne
18.30
-20.00
      Lektorat
Social Psychology
Prof. UAM dr hab.
Hanna Mamzer
fakultet/wykład
zdalnie
(wykład w języku angielskim) 

KOMUNIKAT _ WAŻNE!

Zajęcia w roku akademickim 2021/22 będą się odbywały hybrydowo:
wykłady w sposób zdalny;
ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria oraz lektoraty - stacjonarnie na terenie wydziału.

Fakultety można wybierać wyłącznie z tej listy.
W semestrze zimowym 2021/2022 obowiązuje 1 fakultet.

Fakultety do wyboru:
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – Prof. dr hab. Marek Krajewski
Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naródProf. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
Badania user experience – dr Witold Nowak
Social Psychology – Prof. dr hab. Hanna Mamzer


Konwersatoria z przedmiotów Ilościowe badania rynkowe i Jakościowe badania rynkowe zostały podzielone na 2 grupy ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sali komputerowej.

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY dla 3 roku Socjologii LIC

Rejestracja – od wtorku 28 września godzina 10.30
Rejestracja na przedmioty odbędzie się w systemie USOS.

Informacje szczegółowe (podział na 4 grupy, wg których będziecie się Państwo rejestrować pojawi się później)

Rejestracja

 1. a) 28 września (wtorek) dostęp do rejestracji będzie miała grupa z najwyższą
 2. b) 29 września (środa) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz nadal grupa z najwyższą średnią
 3. c) 30 września (czwartek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa grupy, które miały dostęp do rejestracji 28 i 29 września
 4. d) 1 października (piątek) dostęp do rejestracji będzie miała kolejna grupa oraz grupy, które miały dostęp do rejestracji 28, 29, 30 września i 1 października

1.Rejestracja na moduły (obowiązują limity w poszczególnych grupach)

Wybieracie Państwo 1 moduł ; zapisujecie się (rejestrujecie) na 1 przedmiot z danego modułu; na pozostałe przedmioty z modułu, będziecie zapisani odgórnie na podstawie rejestracji na przykładowy przedmiot

Do wyboru:

 • Moduł Kultura i media /rejestracja na przedmiot: Gender studies
 • Moduł: Badania rynkowe –marketing-zachowania konsumenckie /rejestracja na przedmiot:Jakościowe badania rynkowe – 2 grupy: grupa A oraz grupa B

Podział na grupy ze względu na ograniczona ilość miejsc w sali komputerowej, w której będzie prowadzony przedmiot; ta sama sytuacja dotyczy przedmiotu: Ilościowe badania rynkowe

 • Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej/rejestracja na przedmiot: Kapitał społeczny w sferze publicznej
 1. Rejestracja na przykładowy przedmiot obowiązkowy Współczesne teorie socjologiczne 1 (wykład + ćwiczenia) 4 grupy/ obowiązują limity w poszczególnych grupach

Na podstawie rejestracji na ten przedmiot, zostaniecie Państwo przepisani na przedmioty:

Teorie zmiany społecznej; Przygotowanie projektu badawczego w Polsce; Analiza danych zastanych;

3.Rjestracja na fakultety (obowiązuje 1 fakultet). Wybieracie Państwo wyłącznie z listy:

 • Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych – Prof. dr hab. Marek Krajewski
 • Problematyka mężczyzn i męskości – Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek
 • Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród- Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski
 • Społeczne aspekty turystyki i podróżowania - Prof. UAM dr hab. Jakub Isański
  Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne – Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer
 • Badania user experience – dr Witold Nowak

W ramach wykładów fakultatywnych, można wybrać (zamiennie za wykład w języku polskim) przedmiot prowadzony w języku angielskim

 • Social psychology - Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer (wykład w języku angielskim); istnieje możliwość, że wykład będzie się odbywał stacjonarnie


Zapisy na przedmiot fakultatywny w języku angielskim:
mblasiak@amu.edu.pl  (proszę podać imię i nazwisko oraz nr albumu)

 1. Rejestracja na seminarium licencjackie rozpocznie się 4 października. Rejestrujecie się Państwo w systemie USOS według średniej

Zajęcia rozpoczynają się od 4 października

Organizacja dydaktyki: mblasiak@amu.edu.pl; tel. 61 289 22 72

Koordynator do spraw USOS Studium Językowego patrycja.nowak@amu.edu.pl