Prezentujemy publikację pt. Okolice poznańskiego jeziora Rusałka w doświadczeniu mieszkańców i użytkowników. Raport z badań studentek i studentów Wydziału Socjologii UAM.

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w lipcu 2020 r., podczas których podjęto problematykę współczesnych sposobów doświadczania jeziora Rusałka i jego okolic, wchodzących w skład trzech poznańskich osiedli samorządowych: Sołacza (wraz z Golęcinem), Ogrodów i Woli. Inspirację stanowiły zróżnicowane skojarzenia związane z tym miejscem, odwołujące się z jednej strony do wypoczynku i rekreacji, z drugiej do tragicznych wydarzeń z czasów wojny i okupacji. W badaniu wykorzystano metodę pogłębionych wywiadów jakościowych, kwestionariusza ankiety i analizy treści.

Autorkami i autorami poszczególnych części Raportu są studentki i studenci socjologii trzeciego roku studiów licencjackich na naszym Wydziale, którzy w poprzednim semestrze przeprowadzili w ramach ćwiczeń terenowych opisane wyżej badania. Redaktorem naukowym raportu jest dr Jacek Kubera.

Zachęcamy do zapoznania się z RAPORTEM

lub do pobrania go ze strony Repozytorium UAM.