POBIERZ RAPORT (CZ. 2)

Prezentujemy skróconą wersję raportu z drugiego etapu badań "Życie codzienne w czasach pandemii". Dokument zawiera opracowanie wyników badań zrealizowanych pomiędzy 31 marca a 8 kwietnia 2020 roku. W ich trakcie użyliśmy kwestionariusza ankiety dystrybuowanego przez internet (N=1294). Kwestionariusz ten zawierał głównie pytania otwarte, pozostawiające respondentom dużą swobodę wypowiedzi, a tym samym pozwalające na relacjonowanie ich codziennych doświadczeń związanych z pandemią. Pytaliśmy między innymi o to, czy w życiu badanych zaszły jakieś istotne zmiany i jak na te zmiany reagują; czego brak i czego nadmiar szczególnie mocno dziś odczuwają; co według nich zmieni się na gorsze i na lepsze na skutek przeobrażeń spowodowanych przez pandemię. Efektem analiz są nie tylko uchwycone przez nas empiryczne prawidłowości, ale również ustalenia ogólniejszej natury. Staraliśmy się zawrzeć je w krótkich hasłach takich, jak: czas (nie)wolny, desynchronizacja, nowe rutyny, syndrom Pollyanny, retradycjonalizacja, reset równouprawnienia czy wymuszona refleksyjność. W naszym przekonaniu hasła te pozwalają nazwać najważniejsze zmiany w życiu codziennym Polaków wywołane przez pandemię, wskazać specyfikę tych przeobrażeń, szanse i zagrożenia, jakie one stwarzają.

Badania realizuje zespół członkiń i członków Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych działającego na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Tworzą go: Rafał Drozdowski, Maciej Frąckowiak, Marek Krajewski, Małgorzata Kubacka, Piotr Luczys, Ariel Modrzyk, Łukasz Rogowski, Przemysław Rura, Agnieszka Stamm.

Więcej o projekcie badawczym można przeczytać TUTAJ oraz TUTAJ.

Raport został złożony przez studio Bękarty

Pełna wersja raportu zostanie opublikowana w końcówce czerwca 2020 roku.

Link do skróconej wersji raportu na issuu jest TUTAJ.

Link do pobrania skróconej wersji (format .pdf) znajduje się TUTAJ