Seminaria Otwarte

Seminarium Otwarte to inicjatywa Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podstawowym celem spotkań jest umożliwienie dzielenia się wiedzą na temat współczesnych fenomenów społecznych oraz różnorodnych wyzwań (badawczych, praktycznych i etycznych) stwarzanych przez ich pojawienie się i obecność. Zależy nam na tym, by rozmowie na ich temat towarzyszyła żywa dyskusja, dlatego też Seminarium jest otwarte dla każdego, kto chce w nim uczestniczyć. Nie zamykamy się też na jakąkolwiek dziedzinę nauki, pod warunkiem, że zajmuje się ona badaniem i urefleksyjnianiem świata społecznego. Otwartość ta dotyczy również problematyki poruszanej w trakcie spotkań.

Edycja II (2021): Jakie nowe konstytucje?  

Ostatnie dekady niosą doświadczenie zrywania lub rozpadu wielu konsensusów organizujących nowoczesny porządek: tych regulujących relacje pracy oraz stosunki pomiędzy elitami i masami; tych wokół sposobów rozumienia płci, rasy i etniczności; tych określających miejsce człowieka wśród innych gatunków i w obrębie środowiska naturalnego; tych formatujących myślenie o przeszłości i przyszłości, a także tych, których efektem była zgoda co do tego czym jest dobre życie, zamieszkiwanie, przestrzeń. Rozpad tych konsensusów można postrzegać jako konsekwencję różnicowania się zachodnich zbiorowości i podążających za tym procesem roszczeń emancypacyjnych wielu ignorowanych dotąd zbiorowości, ale również jako skutek narastającej niewydolności projektu modernizacji.  
Ponieważ zakładamy, iż życie zbiorowe nie może istnieć bez minimalnej choćby zgody co do tego, co stanowić ma jego podstawę czy zasadę je organizującą, to chcielibyśmy z trakcie Seminariów otwartych zapytać, o to, co mogłoby je stanowić. Zależy nam na poszukiwaniu tych nowych konstytucji w bardzo różnych obszarach życia społecznego, w taki sposób by nie absolutyzować żadnego z nich jako przestrzeni potencjalnej zgody i by otworzyć maksymalnie szerokie pole dyskusji.  

Najbliższe spotkanie: Prof. Michał Paweł Markowski "Klęska społecznego projektu oświeceniowego, czyli plemiona wciąż na wojnie"
Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2021 o godzinie 18:00 na MS Teams (kliknij TUTAJ, aby przejść do seminarium)

Abstrakt wystąpienia
Seminarium zostanie oparte na książce profesora Markowskiego Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu (Karakter 2019) oraz poświęcone następującym kwestiom: w jakiej mierze współczesne konflikty polityczne są kontynuacją projektu oświeceniowego, a w jakiej go doprowadzają do końca lub wyczerpania? Co tkwi u podstaw współczesnego kryzysu politycznego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych? Czy spór liberałów z konserwatystami nadal, w epoce populizmu, definiuje dynamikę politycznej konfrontacji? W jakich warunkach konflikt polityczny przeradza się w wojnę kulturową? Jak definiować wojnę kulturową, by odróżnić ją od konfliktów innego typu?

Markowski

Biogram gościa

Profesor Michał Paweł Markowski jest krytykiem literackim, literaturoznawcą, tłumaczem oraz publicystą, autorem tak istotnych książek, jak Nietzsche. Filozofia interpretacji, (1997); Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza (1999); Teorie literatury XX wieku (wraz z Anną Burzyńską)(2006); Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, (2013), Wojny nowoczesnych plemion. Spór o rzeczywistość w epoce populizmu (2019) czy też Polska, rozkosz, uniwersytet [Poland, Bliss, University (2021), a także licznych artykułów naukowych, esejów oraz recenzji. Profesor zwyczajny, szef Katedry Języka Polskiego i Literatury na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i Nauk Ścisłych Uniwersytetu Illinois w Chicago.

Poprzednie spotkania w ramach cyklu Semiariów Otwartych
11 lutego 2021 - Prof. Andrzej Waśkiewicz - Rewolucja konsumentów? Ekonomia współdzielenia jako wizja nowego ładu społecznego
22 marca 2021 - Dr hab. Piotr Michoń - „Madka z bombelkiem” – postrzeganie zasługiwalności w polityce społecznej.
19 kwietnia 2021 - Prof. Matthias Gross - The Normalcy of Not Knowing: Can there be Consensus on Ignorance?
13 maja 2021 - Prof. Felix Stalder - The digital city as laboratory for the more-than-human society.

Seminaria Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego

Cykl seminariów, których celem jest upowszechnienie wyników współcześnie prowadzonych badań socjologicznych. Chcemy uchwycić różnorodność życia społecznego i przekonać się o potencjale poznawczym odmiennych perspektyw – praktycznych i teoretycznych – wykorzystywanych w badaniach.

Spotkania są organizowane w stulecie założenia w Poznaniu Instytutu Socjologicznego, funkcjonującego od 1928 r. jako Polski Instytut Socjologiczny. Był on ogólnokrajową, posiadającą oddziały w innych miastach, organizacją naukową, która prowadziła działalność badawczą, organizacyjną i współpracowała z podobnymi placówkami na świecie. Jej zasługą była integracja socjologicznie zorientowanych badaczy i badaczek z różnych ośrodków naukowych w Polsce, o różnych tradycjach i paradygmatach, co odzwierciedlały m.in.  publikowane przez Instytut monografie, a także artykuły zamieszczane w jego „Przeglądzie Socjologicznym”.

Do udziału w seminariach, organizowanych w duchu idei promowanych przez Polski Instytut Socjologiczny, zapraszają Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego, Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Oddział Poznański) oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Najbliższe seminarium: „Badanie organizacji imigranckich – nowe perspektywy i stare dylematy”. Fundacja Znanieckiego we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Polskim Towarzystwem Socjologicznym (Oddział Poznański) i Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk zaprasza 29 listopada 2021 r. o godz. 18:00 na seminarium poświęcone badaniom i powstałej na ich bazie książce pt. „Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu (Wyd. UW)”. Wydarzenie odbędzie się online, na platformie MS Teams (link do seminarium "Badanie organizacji imigranckich (...)" znajduje się TUTAJ).

Badania zaprezentuje: dr hab. Michał Nowosielski (Ośrodek Badań nad Migracjami UW). Udział wezmą: prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM). Prowadzenie: dr Jacek Kubera (Wydział Socjologii UAM). Seminarium odbędzie się online w ramach cyklu zainicjowanego w stulecie założenia w Poznaniu Polskiego Instytutu Socjologicznego. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia (kliknij TUTAJ).

Badanie organizacji imigranckich nowe perspektywy i stare dylematy