Wnioski o dofinansowanie działalności naukowo-badawczej

Zasady dofinansowania przedsięwzięć naukowych na Wydziale Socjologii UAM - PRZEJDŹ

Dofinansowania badań własnych - PRZEJDŹ

Dofinansowanie wydania monografii - PRZEJDŹ

Dofinansowanie tłumaczenia/proofreadingu monografii - PRZEJDŹ

Dofinansowanie tłumaczenia/proofreadingu artykułów naukowych lub rozdziałów w pracach zbiorowych - PRZEJDŹ

Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych - PRZEJDŹ

Dofinansowanie udziału w konferencjach krajowych lub zagranicznych - PRZEJDŹ

Dofinansowanie tłumaczenia/proofreadingu aplikacji grantowych - PRZEJDŹ

Wniosek o wydatkowanie środków zakładowych

Wniosek o wydatkowanie środków skierowanych do dyspozycji pracowników zakładów oraz pracowni - PRZEJDŹ

Raport merytoryczny z wydatkowania środków dla zakładów/ pracowni - PRZEJDŹ

Formularze zgłoszenia publikacji

Baza Wiedzy UAM - PRZEJDŹ

Formularz zgłoszenia autorstwa monografii - PRZEJDŹ

Formularz zgłoszenia monografii pod redakcją - PRZEJDŹ

Formularz zgłoszenia autorstwa rozdziału w monografii - PRZEJDŹ

Formularz zgłoszenia artykułu - PRZEJDŹ

Formularz do ewidencjonowania udziału w konferencjach naukowych - PRZEJDŹ

Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami IDUB, które są dostępne w naszym intranecie, pod TYM linkiem. Z ogólnym opisem działalności IDUB można zapoznać się TUTAJ.