Formularze Wydziału Socjologii

Listownik Wydziału Socjologii - POBIERZ

Formularz zamieszczania informacji - POBIERZ

Formularz odwołanych zajęć - POBIERZ

Formularze Ogólnouniwersyteckie

Wniosek o ZP (Zamówienie Publiczne) - POBIERZ

Formularz zgłoszenia konferencji - POBIERZ

Formularz zgłoszenia projektu - POBIERZ

Formularz dla studentów wykonujących badania w projektach grantowych - POBIERZ

Faktura do wydruku - POBIERZ

Opis faktury (wzór) - POBIERZ

Dokumenty UAM

Regulamin organizacyjny - POKAŻ

Regulamin pracy - POKAŻ

Regulamin studiów - POKAŻ

Regulamin wynagradzania - POKAŻ

Statut - POKAŻ

Zakres obowiązków - POKAŻ

Załącznik do regulaminu organizacyjnego - POKAŻ

Umowy o Dzieło - obowiązek zgłaszania do ZUS

Formularz do Umowy o Dzieło - POBIERZ

Umowa o Dzieło (wersja od 1.01.21) - POBIERZ

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM - POBIERZ

Protokół zdawczo-odbiorczy - POBIERZ

Rachunek do umowy - POBIERZ