Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Praca Socjalna, 3 rok LIC Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej (wykład), dr Marcin Hermanowski od 3.11.2021 r. środa godz. 8.00-9.30
Socjologia, 3 rok LIC Diagnozowanie problemów i planowanie strategiczne (Moduł: Socjologia stosowana w sferze publicznej (konwersatorium; mgr Marta Zaręba 3.11.2021 r. (zmiana terminu) godz. 15.00 sala 109, bud D. Zajęcia poprowadzi mgr Marta Zaręba
Socjologia, 2 rok MGR; Socjologia, 1 rok MGR Związki intymne (wykład); dr Filip Schmidt 18.11 oraz 9.12.2021 r. godz. 18.30 za wykłady w dniach 21.10 i 28.10
Praca Socjalna MGR, 1 rok Związki intymne (wykład); dr Filip Schmidt 18.11 i 9.12.2021 r. godz. 18.30 za wykłady w dniach 21.10 i 28.10
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. Marek Krajewski 8.11.2021 r. godz. 11.30 wykład nie odbędzie się 10.11.2021 r.
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Maja Brzozowska-Brywczyńska 7.12.2021 r. Terminy: gr. 3 godz. 8.00-9.30 gr. 4 godz. 9.45-11.15