Kierunek Przedmiot Data odrabianych zajęć Dodatkowe Informacje
Socjologia, 3 rok LIC Przygotowanie projektu badawczego, grupa 2; dr hab. Elżbieta Marciszewska 5.10.2022 r. godz. 15.00 Zajęcia odbędą się wyjątkowo o godz. 15.00 sala 408 ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok LIC Metody i techniki badań socjologicznych (wykład); dr Maciej Frąckowiak 5.10.2022 r. godz. 11,30 sala 406,ul. Międzychodzką 5. Obecność obowiązkowa.
Socjologia, 1 rok MGR Zróżnicowanie społeczne (wykład); prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki 5.10.2022 r. godz. 11.30 sala 107, bud. D zamiast wykładu Globalne problemy społeczne.
Praca Socjalna, 2 rok LIC Psychologia społeczna (wykład); prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer 14.10.2022 r. wykład w wymiarze podwójnym godz. 13.15-14.45 oraz 15.00-16.30
Praca Socjalna, 1 rok LIC Wstęp do pracy socjalnej (wykład); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 20.10.2022 r. godz. 11.30-13.00; sala 4, ul. Międzychodzka 5
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. 25.10.2022 r. godz. 16.45-18.15, sala 4 ul. Międzychodzka 5
Socjologia, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); prof. dr hab. Marek Krajewski 24.11.2022 r. oraz 1.12.2022 r. czwartek godz. 13.15 sala A, bud. E.
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 3 i 4); dr Jacek Kubera 7.11 oraz 143.11.22 r. godz. 16.45 sala D, bud. E
Socjologia, 1 rok LIC Społeczne role socjologa (ćwiczenia gr. 1 i 2); dr Jacek Kubera 10.11 oraz 17.11.2022 r. godz. 18.15, sala D, bud. E
Praca Socjalna, 1 rok LIC Etyk pracy socjalnej (wykład); dr hab. Ryszard Necel 8.12.2022 r. godz. 8.00 sala D, bud. E
Praca Socjalna, 1 rok LIC Podstawy socjologii (wykład); dr Ryszard Necel 15.12.2022 r. godz. 8.00 sala D, bud. E
Praca Socjalna, 2 rok MGR Wsparcie rodziny wieloproblemowej (konwersatorium); prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 13.12.2022 r. godz. 16.45 sala 4, ul. Międzychodzka
Praca Socjalna MGR, 1 rok Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej; prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka 6.12.2022 r. godz. 16.45 sala 1, bud. C ul. Szamarzewskiego 89